مشاوره مدیریت

دی ۲۱, ۱۳۹۹
مشاور بازاریابی و فروش

آمیخته بازاریابی یا Mixed marketing چیست ؟

آمیخته بازاریابی یکی از برنامه های پرکربرد در فروش می باشد . آمیخته بازاریابی یک از ابزارهای کاری مشاوره بازاریابی و فروش می باشد.
دی ۲۹, ۱۳۹۹
مشاور مدیریت چیست؟

وظیفه مشاور مدیریت چیست ؟

مشاور مدیریت یک شغل برای بهبود عملکرد مدیرای در سازمان هاست در این مقاله نیازهای علمی و عملی مشاوره مدیریت مورد بررسی قرار می گیرد.