مشاوره مدیریت

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

تغییرات ویرایش جدید الزامات ایزو 9001 را می توان در این کلیپ مشاهده نمود
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹
گواهینامه ایزو

۷ اصل بنیادی کیفیت

این مقاله برای مشخص کردن 7 اصل بنیادی در راستای پیاده سازی سیستم دیریت کیفیت و اخذ گواهینامه ایزو می باشد.
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

گواهینامه ایزو در فست فود زنجیره ای مک دونالد

استانداردسازی در مجموعه مک دونالد بعنوان نمادی از سیستم مدیریت برای دریافت گواهینامه ایزو مورد بررسی قرار می گیرد.
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

عوامل موثر بر راندمان مدیریت

برای مشاوره مدیریت باید عوامل و پارامترهایی را در نظر گرفت که می توان از مواردی چون دریافت گواهینامه ایزو و مشاوره بازاریابی و مشاور فروش نام برد.
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

تغییرات اساسی الزامات ویرایش جدید ایزو ۹۰۰۱

با توجه به تغییر ویرایش استاندارد ایزو 9001 در سال 2015 و انقضای گواهینامه ایزو با ویرایش قبل در سال 2018 تغییرات اساسی جهت اطلاع رسانی به شرح زیر تشریح می گردد.
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

مقدمه ای برای گواهینامه های ایزو

پیدایش گواهینامه های ایزو
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

گواهینامه ایزو چیست ؟

در این مقاله که از سایت سازمان جهانی استاندارد ISO گرفته شده تلاش گردیده است تا حد امکان دلایل استقرار سیستم مدیریت کیفیت و اخذ گواهینامه ایزو مشخص گردد.
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

انتقال سیستم مدیریت کیفیت به ویرایش جدید

برای پیاده سازی سیستم مدیریت پرسنل با اضافه کای مواجه می شوند که مورد علاقه آنها نیست بررسی در این مورد را با هم می خوانیم
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

در الزامات استانداردایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ بدنبال چه تغییراتی باشیم ؟

در این متن تلاش شده نیازها و تغییرات اساسی در ویرایش جدید استاندارد ایزو را بررسی نماییم
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

در الزامات استانداردایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ بدنبال چه تغییراتی باشیم ؟قسمت دوم

در الزامات ایزو 9001 با ید منتظر چه نوع تغییراتی باشیم این مقاله برای علاقمندان مشاوره مدیریت و دریافت گواهینامه ایزو برای شرکت ها بسیار مفید است
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

در الزامات استانداردایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ بدنبال چه تغییراتی باشیم ؟قسمت سوم

تغییرات مورد انتظار در ویرایش جدید ایزو 9001
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

اجازه دهید تا ایزو کارها را برای شما انجام دهد.

در این مقاله تلاش گردیده است تا نقش ایزو در روندهای کاری سازمان ها مشخص گردد.
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

اجازه دهید تا ایزو کارها را برای شما انجام دهد.(قسمت دوم)

در این مقاله همچون قسمت اول تلاش بر اینست تا عملکرد استاندارد ایزو فارغ از دریافت یا عدم دریافت گواهینامه ایزو مورد بررسی قرار بگیرد.
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

اجازه دهید تا ایزو کارها را برای شما انجام دهد.(قسمت سوم)

در این مقاله فوایدی که استانداردهای مدیریت و گواهینامه ایزو برای شرکتها دارند را مورد بررسی قرار می دهیم.
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

اجتناب از سرزنش کردن

در این مقاله تلاش می گردد تا نقش ریشه یابی در استانداردهای ایزو مشخص گردد
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹
اخذ ایزو

صحبت از کیفیت

در این مقاله تلاش می گردد تا نیازهای کیفی یک سازمان و روش های برآورده کردن آن بررسی شود.
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹
مشاوره ایزو

تغییرات در ISO 9001: 2015

در این مقاله تغییران در استاندارد ایزو 9001 مورد بررسی قرار می گیرد.
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹
مشاوره ایزو

تمام تغییرات ایزو ( قسمت دوم )

در این قسمت از این مقاله تلاش گردیده است تا 7 اصل بنیادین کیفیت را مورد بررسی دقیق قرار دهیم .
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹
کار مشاور مدیریت چیست ؟

چالش های استانداردهای مدیریتی قسمت اول

ماهیت استانداردهای مدیریتی و گواهینلمه ایزو و فراز و نشیب ها و آینده پیش روی آنها
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

چالش های استانداردهای مدیریتی قسمت دوم

در این مفاله تلاش می گردد تا تحلیلی از وضعیت پیاده سازی استانداردهای مدیریتی ارائه گردد