برنامه استراتژی

برنامه استراتژیک شرکت فراکیفیت سیستم

بیانیه چشم انداز :

شرکت فراکیفیت سیستم بعنوان یکی از قدیمی ترین شرکتهای خصوصی فعال در حوزه مشاوره و آموزش استانداردهای مدیریتی و هیئت مدیره آشنا با فعالیت های بازرسی در زمینه های مختلف ، قصددارد:ازطریق سرآمدی دراین خدمات،ارائه‌ خدمات متنوع ( تبدیل شرکت به یک شرکت بازرسی – ثبت و صدور گواهینامه های بازرسی و ثبت و صدور گواهی انطباق اروپایی CE )، استفاده از تجربیات شرکتهای معتبر بین المللی و اخذ نمایندگی و یا تشکیل شرکت مشترک در این حوزه ها برای مشتریان داخلی ومنطقه ای خود مطابق بااستانداردهای کیفیتی ملی وبین المللی ، ضمن گسترشِ وراهبری این بازار وکسب درآمد برای سهامداران ،بااستفادة ازدانشِ نیرویِ انسانی واستفادة ازتکنولوژیِ جدید، نسبتِ به افزایش بهره وری اقدام نماید.

بیانیه مأموریت :

شرکت فراکیفیت سیستم ، در عرصه انجام خدمات مهندسی / مشاوره مدیریتی و بازرسی کالا و بازرسی فنی مشغول ارائه خدمات می باشد .

این شرکت از طریق بکارگیری استانداردهای ملی  ISIRI و بین المللی نظیر سیستم مدیریت کیفیت و با اتکا به تکنولوژی روز در جهت ارتقاء فرهنگ کیفیت گام بر می دارد . تلاش و ممارست در جهت تامین رضایت کامل مشتریان و کارفرمایان و توجه به نیازهای ذی نفعان به عنوان سرمایه های اصلی شرکت ، متضمن قرار گیری در مسیر رشد و تعالی خواهد بود . مدیریت ارشد مسئولیت و تعهد خود را نسبت به ایجاد ، حفظ و نگهداری و بهبود اثر بخشی و کارایی سیستم مدیریت کیفیت ، در چار چوب برنامه ریزی استراتژیک و بر اساس تجزیه و تحلیل  ماتریس SWOT و در راستای دستیابی ارزشهای بنیادی و کسب مزیتهای رقابتی با اهداف کلان زیر بیان می دارد :

1-تنوع خدمات و افزایش اعتباردر حوزه های مختلف کیفتی .

2-افزایش فروش ، سود آوری و سهم بازار .

3-جلب رضایت مشتریان .

4- توسعه و ارتقا ءدانش و تکنولوژی سازمان  .

5-جذب نیروهای متخصص در هیئت مدیره شرکت .

برنامه های استراتژیک شرکت فراکیفیت سیستم:

§  استراتژی 1:

افزایش سهم بازار با توجه به پتانسیل موجود از طریق :

 • بهبود وضعیت سایت شرکت (سئو)
 • شناسائی و تمرکز بر بازارهای هدف
 • اخذ نمایندگی در خصوص ثبت ، صدور انواع گواهینامه های بین المللی

§ استراتژی 2:

 • ورود به فعالیت های جدید در حوزه اساسنامه شرکت :
 •  توسعه خدمات شرکت در حوزه بازرسی فنی و تعمیرات و نگهداری
 • اخذ تاییدیه از سازمان های ذیربط
 • اخذ یک نمایندگی معتبر از یک شرکت معتبر و دارای رزومه اروپایی
 •  تاسیس شعبه یا واگذاری نمایندگی در نقاط مختلف کشور و کشورهای دارای پتانسیل

§ استراتژی 3:

جذب منابع

 • جذب افراد دارای تخصص و تجربه در زمینه های بازرسی فنی و تعمیرات و نگهداری ( ترجیحا از طریق واگذاری سهام )
 •  راه اندازی و فعال تر کردن واحد بازاریابی
 • جذب افراد متخصص در هیئت مدیره شرکت جهت افزایش  هم فکری و افزایش سینرژی موجود