برنامه استراتژی

برنامه استراتژیک شرکت فراکیفیت سیستم

بیانیه چشم انداز :

شرکت فراکیفیت سیستم بعنوان یکی از قدیمی ترین شرکتهای خصوصی فعال در حوزه مشاوره و آموزش استانداردهای مدیریتی و هیئت مدیره آشنا با فعالیت های بازرسی در زمینه های مختلف ، قصددارد:ازطریق سرآمدی دراین خدمات،ارائه‌ خدمات متنوع ( تبدیل شرکت به یک شرکت بازرسی – ثبت و صدور گواهینامه های بازرسی و ثبت و صدور گواهی انطباق اروپایی CE )، استفاده از تجربیات شرکتهای معتبر بین المللی و اخذ نمایندگی و یا تشکیل شرکت مشترک در این حوزه ها برای مشتریان داخلی ومنطقه ای خود مطابق بااستانداردهای کیفیتی ملی وبین المللی ، ضمن گسترشِ وراهبری این بازار وکسب درآمد برای سهامداران ،بااستفاده ازدانشِ نیرویِ انسانی واستفاده ازتکنولوژیِ جدید، نسبتِ به افزایش بهره وری اقدام نماید.

بیانیه مأموریت :

شرکت فراکیفیت سیستم ، در عرصه انجام خدمات مهندسی / مشاوره مدیریتی و بازرسی کالا و بازرسی فنی مشغول ارائه خدمات می باشد .

این شرکت از طریق بکارگیری استانداردهای ملی  ISIRIو بین المللی نظیر سیستم مدیریت کیفیت و با اتکا به تکنولوژی روز در جهت ارتقاء فرهنگ کیفیت گام بر می دارد . تلاش و ممارست در جهت تامین رضایت کامل مشتریان و کارفرمایان و توجه به نیازهای ذی نفعان به عنوان سرمایه های اصلی شرکت ، متضمن قرار گیری در مسیر رشد و تعالی خواهد بود . مدیریت ارشد مسئولیت و تعهد خود را نسبت به ایجاد ، حفظ و نگهداری و بهبود اثر بخشی و کارایی سیستم مدیریت کیفیت ، در چار چوب برنامه ریزی استراتژیک و بر اساس تجزیه و تحلیل  ماتریس SWOT و در راستای دستیابی ارزشهای بنیادی و کسب مزیتهای رقابتی با اهداف کلان زیر بیان می دارد :

۱-                  تنوع خدمات و افزایش اعتباردر حوزه های مختلف کیفتی .

۲-                 افزایش فروش ، سود آوری و سهم بازار .

۳-                 جلب رضایت مشتریان .

۴-                 توسعه و ارتقا ءدانش و تکنولوژی سازمان  .

5-                 جذب نیروهای متخصص در هیئت مدیره شرکت .

برنامه های استراتژیک شرکت فراکیفیت سیستم:

§         استراتژی ۱:

افزایش سهم بازار با توجه به پتانسیل موجود از طریق :

·         بهبود وضعیت سایت شرکت(سئو)

·         شناسائی و تمرکز بر بازارهای هدف

·         اخذ نمایندگی در خصوص ثبت ، صدور انواع گواهینامه های بین المللی

§         استراتژی ۲:

ورود به فعالیت های جدید در حوزه اساسنامه شرکت :

–         توسعه خدمات شرکت در حوزه بازرسی فنی و تعمیرات و نگهداری

·         اخذ تاییدیه از سازمان های ذیربط

·         اخذ یک نمایندگی معتبر از یک شرکت معتبر و دارای رزومه اروپایی

·         تاسیس شعبه یا واگذاری نمایندگی در نقاط مختلف کشور و کشورهای دارای پتانسیل

§         استراتژی ۳:

جذب منابع

·         جذب افراد دارای تخصص و تجربه در زمینه های بازرسی فنی و تعمیرات و نگهداری ( ترجیحا از طریق واگذاری سهام )

·         راه اندازی و فعال تر کردن واحد بازاریابی

·         جذب افراد متخصص در هیئت مدیره شرکت جهت افزایش  هم فکری و افزایش سینرژی موجود