مشاوره و استقرار سیستم ها و استانداردهای مدیریتی برای کلیه موسسات و واحدهای خدماتی ، تولیدی در زمینه های آموزش – مهندسی – صنعت – مواد غذایی و…
                                                     
ثبت و صدور گواهینامه های بین المللی شرکت فراکیفیت سیستم از سال ۱۳۷۶ تا کنون در حوزه مشاوره انواع استانداردهای مدیریتی فعال و تقریبا قدیمی ترین شرکت فعال در این حوزه می باشد .
این شرکت در حال حاضر امکان هماهنگی با شرکتهای معتبر بین المللی جهت ثبت و صدور گواهینامه های بین المللی  از کشورهای اروپایی در زمینه های زیر را با هزینه های منطقی دارا می باشد، در ضمن کلیه این گواهینامه ها دارای شماره ثبت جهت ردیابی در کلیه نقاط جهان می باشد. یکی از مزایای همکاری با این شرکت سرعت عمل در تحویل گواهینامه ها در مدت حداکثر ۳۰ الی ۴۰ روزه پس از انجام ممیزی می باشد.

 • مدیریت استراتژیک
 • برنامه ریزی فروش و بازاریابی
 • عارضه یابی
 • تجدیدساختار سازمانی 
 • جایزه ملی کیفیت


ISO 9001:2008
ISO14001:2004

ISO 22001:2005
ISO /TS 29001:2003ISO /TS 16949:2003OHSAS18001:2007ISO 13485:2003ISO/17025:2003ISO 27001:2005HSEHACCPISO 10004:20105S MIS Management Information SystemSSIMS Intgrated Management Systems

موارد کاربرد استانداردهای مدیریتی


ISO 9001:2008

       سیستم مدیریت کیفیت

      
هدف از استقرار سیستم(مزایا):

 • – ارائه توانائی های سازمان دربرآورده سازی الزامات مشتری و قانونی.
 • – تعیین و افزایش رضایت مشتری.
 • – حذف دوباره کاریها.
 • – انجام فعالیت ها بطور یکسان و مشابه بدون تغییر.
 • – مدون واستاندارد کردن کارها برای انجام توسط پرسنل سازمان .
 • – اعتبار دهی سازمان در مجامع بین المللی.
 • – اعتبار سازمان در مناقصات داخلی و خارجی.

دامنه کاربرد:

 الزامات
این استاندارد به شکل کاملا عمومی بوده و صرف نظر از نوع و حجم سازمان و محصولی که تولید می کند تولیدی یا خدماتی قابلیت بکارگیری در کلیه شرکتها و سازمانهای کوچک و بزرگ و خصوصی و دولتی را دارد.

بازگشت به بالا


ISO 14001:2004      سیستم مدیریت محیط زیست       هدف استقرار سیستم(مزایا):

   
بستر مناسبی را در سازمانها برای درک مفاهیم زیست محیطی و بکارگیری روشهای متفاوت در طرحریزی، اجرا و کنترل فرآیندهای سازمان در توجه به رویکرد زیست محیطی، فراهم می آورد.

 • –  توانمندسازی سازمان دررعایت الزامات قانونی و سایر الزامات.
 • –  کاهش آلودگیهای زیست محیطی.
 • –  صرفه جوئی و بهینه سازی مصرف منابع وانرژی.
 • –  اعتبار دهی سازمان درمجامع داخلی از جمله شرکتهای دولتی و  بین المللی.

 دامنه کاربرد:
در کلیه سازمانهائی که نیازمند اثبات رعایت مسائل زیست محیطی می باشند. از جمله بیمارستانها – شرکتهای تولیدی مختلف- شرکتهای گاز- شرکتهای توزیع برق- اداره کل بنادر و کشتیرانی و شرکتهای مشاور و پیمانکار … .

بازگشت به بالا


ISO 22001:2005

    سیستم مدیریت ایمنی مواد غذائی

هدف استقرار سیستم(مزایا):

 • – بهداشت در مواد غذائی ،اطمینان از سلامت مواد غذائی،اطمینان از بهداشتی بودن مراکز تولید، پخت، سرویس و توزیع مواد غذائی، اطمینان از رعایت بهداشت عمومی. 
 •  اعتبار دهی سازمان در مجامع داخلی و  بین المللی.  

دامنه کاربرد:

 • –  کلیه شرکتهای تولیدکننده مواد غذائی (تولید کننده مواد اولیه، تولید و پخت مواد غذائی) 
 • –  کلیه رستورانها.
 • –  کلیه مراکز فرآوری فرآورده های دامی.
 • –  کلیه مراکز فرآوری فرآورده های دریایی .
 • –  کلیه کافی شاپها.
 • –  کلیه مراکز عرضه کننده مواد غذائی(فروشگاههای زنجیره ای ، قنادی ها ، نانوائیها).
 • – کلیه شرکتهای حمل و نقل و توزیع مواد غذائی. 
 •   کلیه کتریتگ  هواپیمائیها.
 • –  انبارهای نگهداری موادغذائی (انبارهای سرد و انبارهای عادی)

بازگشت به بالا


ISO /TS 29001:2003        سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز، پتروشیمی   
هدف استقرار سیستم(مزایا):  
بمنظور تکمیل الزامات استاندارد ISO9001:2000در صنایع نفت ، گاز، پتروشیمی تدوین شده است. 

 • – ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانهای حاضر در این صنعت. 
 •  کاهش هزینه های تولید.
 • – کاهش خطاهای عملیاتی.
 • – انگیزش کارکنان جهت مشارکت بیشتر.
 • – کاهش نیاز به ممیزی های تأمین کنندگان.
 • – اعتبار دهی سازمان در مجامع بین المللی. 


  دامنه کاربرد: علاوه بر ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت به منظور تضمین یکنواختی محصول به دنبال رضایت مشتری می باشد. و در شرکتهای مرتبط با صنایع نفت – گاز-پتروشیمی – رنگسازی … قابلیت استقرار دارد.

بازگشت به بالا


 ISO /TS 16949:2003    سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو   
هدف استقرار سیستم(مزایا):

 • – اعتماد بیشتر مشتریان جهانی به سازمان.
 • – افزایش کیفیت محصولات و فرآیندها.
 • – افزایش کارائی تولید و کاهش هزینه ها .
 • – ایجاد یک نگرش واحد به سیستم
 • -کیفیت در سرتاسر زنجیره تأمین.
 • – کاهش نیاز به ممیزیهای شخص دوم(مشتری).
 • اعتبار دهی سازمان در مجامع بین المللی .

دامنه  کا ربرد:در سازمانهایی که تولید خدمات یا ارائه خدمات برای صنایع خودرو یا موتورسیکلت انجام می دهندیا به عبارت بهتر کلیه تولید کنندگان قطعات خودرو، کاربرددارد.

بازگشت به بالا


OHSAS18001:2007

   سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

  هدف استقرار سیستم(مزایا) :

 • – فرهنگ ایمنی سازمان ارتقاء می یابد.
 • – بهبود کارائی و در نتیجه کاهش حوادث و زمان توقف تولید.
 • – کنترل بیشتر مخاطرات و کاهش مخاطرات از طریق ایجاد اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و تفویض اولویتها.  
 • -اظهار انطباق با قوانین.
 • – افزایش اعتبار شما بعلت ایمنی و بهداشت شغلی.
 • – کاهش هزینه های بیمه .
 • – بخش اساسی از یک استراتژی پایدار.
 • – نشان دادن مسئولیت و تعهدات شما در قبال حفاظت از نیروی انسانی، دارائیها و کارخانه.
 • – تشویق و ترغیب سازمان به ایجاد ارتباطات داخلی و خارجی مؤثرتر.
 • – برنده شدن در قراردادهای تجاری.
 • – اعتبار دهی سازمان در مجامع بین المللی. 
    
  دامنه کاربرد:  
  کلیه شرکتهای ساختمانی ، تولیدی ، پیمانکاری ، مشاوره ، پالایشگاهی و … قابلیت کارگیری این  سیستم دارند.

بازگشت به بالا


ISO 13485:2003    سیستم مدبربت کیفیت تجهیزات پزشکی     هدف استقرار سیستم(مزایا):

 • – افزایش قدرت رقابتی سازمان جهت حضور در بازارهای جهانی.
 • – تسهیل دریافت  برای تجهیزات پزشکی.   
 • – افزایش کیفیت محصولات و خدمات.  
 • – افزایش اثر بخشی تولید و کاهش هزینه.

دامنه کاربرد:  این استاندارد در کلیه شرکتهای تولید کننده تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی قابل بکارگیری است.
بازگشت به بالا


ISO 27001:2005

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

هدف استقرار سیستم(مزایا):

 •   تعیین مراحل ایمنی سازی و نحوه شکل گیری چرخه امنیت اطلاعات و ارتباطات سازمان. 
 •  کنترلهای امنیتی مورد نیازسازمان برای هر یک از سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی سازمان. 
 •  جزئیات مراحل ایمن سازی و نحوه شکل گیری چرخ امنیت اطلاعات و ارتباطات. 
 • ضرورت و جزئیات ایجادتشکیلات سیاستگذاری ، اجرائی و فنی تأمین امنیت اطلاعات و ارتباطات سازمان. 
 •  تهیه طرحها و برنامه های امنیتی مورد نیاز سازمان. 
 •  اعتبار دهی سازمان در مجامع بین المللی .

  دامنه کاربرد:    در کلیه سازمانهائی که اطلاعات فنی و تخصصی بصورت محرمانه باید مورد حفاظت قرار بگیرند.
شرکتهای بزرگ تولیدی، خدماتی (دولتی) که دارای فرآیند طراحی، تولید و ارائه خدمات می باشند نیازمند این سیستم خواهند بود .

بازگشت به بالا


ISO 17025:2005  سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه ها  
هدف استقرار سیستم(مزایا) :

 •  تعیین نتایج آزمون یا کالیبراسیون.
 • – تعیین روشهای استاندارد و غیراستاندارد و توسعه یافته جهت آزمونها.
 • – اعتبار دهی سازمان در مجامع داخلی و بین المللی. 
    
  دامنه کاربرد:

کلیه  آ زمایشگاهها با زمینه های مختلف میکروبی، شیمیائی، فیزیکی، اندازه گیری و … .فابلیت بکارگیری و استقرار این سیستم را دارند.  
بازگشت به بالا


ISO10004:2010

    رضایت مشتری   
هدف استقرار سیستم(مزایا):   
بقاء هر سازمان و بنگاه اقتصادی در توانمندی در جذب مشتریهای جدید و حفظ مشتریان قبلی خود می باشد این استاندارد مبنایی برای ایجاد و اثبات وجود چنین سیستمی در هر سازمان می باشد.

 دامنه کاربرد:

کلیه شرکتهای تو لیدی و خدماتی .

بازگشت به بالا


HSE

      هدف استقرار سیستم(مزایا):

 • – شناخت عوامل بالقوه آسیب رسان  در محیط کار.
 • – به حداقل رساندن حاملهای انرژی و تقلیل آلودگی ناشی از آن.
 • – مصون ماندن از جریمه های زیست محیطی ناشی از عدم رعایت قوانین زیست محیطی و افزایش ریسک به تأخیر افتادن پروژه.
 • – جلوگیری از ایجاد نارضایتی عمومی در منطقه وتبعات ناشی از آن.
 • – ایجاد بستر مناسب برای بهبودبهره وری و تعالی سازمانی (چرخه مدیریت).
 • – ایجاد ساختار مشخص برای مدیریت و تعیین مسئولیتها.
 • – هدفمند نمودن و یکپارچه کردن سیستم مدیریت بهداشت،ایمنی و محیط  زیست.
 • – ایجاد بستر مناسب برای بهبود مستمر در سازمان.

  شناخت قوانین و مقررات بهداشت،ایمنی و محیط زیست و تاکید بر اجرای آن.

 • – ارزیابی موثر مخاطرات و کاهش احتمال وقوع آنها به منظور کنترل حوادث و اثرات ناشی از آن .
 • – کاهش زیانهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از حوادث.
 • – ایجاد انگیزه در کارکنان به علت اعتماد آنها نسبت به مدیریت به واسطه تلاش برای ایجاد محیط کاری سالم.
 • – ایجاد زمینه ای مناسب برای استفاده از توان فکری بالقوه کارکنان برای تقویت مدیریت.
 • – فراهم شدن زمینه های رقابت سالم و موثر.
 • – امکان خودارزیابی سازمان برای تطبیق با سیستم مدیریت.
 • -کاهش زیانهای ناشی از حوادث  مانند:
 • – هزینه های مربوط به درمان.
 • -خسارت ناشی از توقف کار.
 • – اتلاف زمان کار به علت عدم حضور فرد یا افراد حادثه دیده، امدادرسانی و نگرانی های حاصل از تبعات حادثه.
 • – غرامتهای پرداختی برای از کارافتادگی دائم ،موقت و یا مرگ کارکنان.
 • – میزان خرابی دستگاه واتلاف مواد و در نتیجه افزایش بازدهی.
 • – جایگزین کارکنان حادثه دیده و هزینه آموزش کارکنان جدید الورود.

 دامنه کاربرد:

 برای کلیه شرکتها علی الخصوص شرکتهای فعال در زمینه انرژی همچون نفت و، گاز، پتروشیمی،برق، آب، شرکتهای مهندسی مشاور و پیمانکاران طرح و خرید و اجراء توصیه می گردد.
بازگشت به بالا


HACCP

آنالیزحالات خرابی بلقوه

  هدف استقرار سیستم(مزایا):

بهداشت در مواد غذائی، اطمینان از سلامت مواد غذائی،اطمینان از بهداشتی بودن مراکز تولید،پخت، سرویس و توزیع مواد غذائی، اطمینان از رعایت بهداشت عمومی، اعتبار دهی سازمان در مجامع بین المللی.

 دامنه کاربرد: 

 • – کلیه شرکتهای تولید کننده موادغذائی (تولید کننده مواد اولیه، تولید و پخت مواد غذائی)
 • – کلیه رستورانهای ارائه کننده مواد غذائی.
 • – کلیه مراکز فرآوری فرآورده های دامی.
 • – کلیه مراکز فرآوری فرآورده های دریایی.
 • – کلیه کافی شاپها.
 • – کلیه مراکز عرضه کننده موادغذائی(فروشگاههای زنجیره ای ، قنادی هاف نانوائیها).
 • -کلیه شرکتهای حمل و نقل و توزیع مواد غذائی.
 • – کلیه کتریتگ هواپیمائیها.
 • – انبارهای نگهداری مواد غذائی (انبارهای سرد و انبارهای عادی )

   بازگشت به بالا
  IMIS Management Information System
 • SS  Management Systems IMS Intgrated

    سیستم مدیریت یکپارچه:
   دامنه کاربرد: شرکتهایی که درخصوص استقرار ترکیبی مختلف از سیستمهای مختلف و مذکور در بالا (۲سیستم یا بیشتر)
احساس نیاز می کنند .می توانند جهت حذف دوباره کاریها و تحمیل هزینه های بیشتر کلیه سیستمهای فوق را بطور همزمان در سازمان مستقر نمایند.بازگشت به بالا