خدمات

مشاوره مدیریت

خدمات قابل ارائه توسط شرکت فراکیفیت سیستم :

در این مجموعه ارائه خدمات مشاوره ای با بیش از دو دهه قدمت در حوزه های مختلف عارضه یابی و بازاریابی و فروش و تدوین نمودار سازمانی و … ارائه می شود جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

این شرکت یکی از اولن شرکت های ایرانی است که از سا 1376 همگام با سایر کشورهای چهان نسبت به مشاوره ، آموزش و پیاده سازی استانداردهای مدیریتی ایزو در ایران اقدام نموده است جهت اطلاعات بیشتر در این خصوص اینجا کلیک کنید.

گواهی انطباق محصول نشان دهنده برآورده سازی الزامات و نیازهای فنی بر اساس استانداردهای از پیش تدوین شده ای است که نمونه آن استانداردهای ایمنی و زیست میطی اتحادیه اروپا یا همان CE Mark  است که هر محصولی بخواهد دارد بازار کشورهای عضو اتحادیه شود می بایست الزامات مشخص شده این اتحادیه را رعایت کرده باشد.

شرکت فراکیفیت سیستم یکی از اوین شرکت های ایرانی در حوزه ارائه خدمات برای دریافت این نوع از گواهی می باشد.برای اطلاعات بیشتر در این زمینه لطفا اینجا کلیک کنید.