گواهینامه ایزو 29001 چیست؟

ایزو ISO /TS 29001:2010

گواهینامه ایزو 29001 استانداردی برای راهنما در صنایع نفت و گاز در جهت پیاده سازی یک سیستم مدیریتی است .

الزامات گواهینامه ایزو 29001 برای ایجاد و بهره برداری از الزامات مدیریتی اولیه در چارچوب الزامات استاندارد ایزو 9001 از جمله پایش و اندازه گیری ، آموزش ، کنترل تولید و ارائه خدمات ، بازنگری مدیریت ، ممیزی داخلی می باشد.

در واقع الزامات استاندارد ایزو 29001 در واقع برپایه پیاده سازی الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی می باشد . این استاندارد در ابتدا با پیشوند TS منتشر گردیده است . ISO/TS به استانداردهایی گفته می شود که در ابتدا نظر مثبت کلیه اعصای کمیته مورد نظر در سازمان جهانی استاندارد بدست نیاورده است اما میزان رای کمتر از حد مجاز نیز نمی باشد.  در اینصورت الزامات یک استاندارد در قالب ISO/TS تدوین و منتشر می گردد این الزام به جای یک دوره 6 ساله در دو دوره 3 ساله می تواند مورد ارزیابی قرار بگیرد. 

مزایای گواهینامه 29001

بمنظور تکمیل الزامات استاندارد ISO 9001:2008 در صنایع نفت ، گاز، پتروشیمی الزامات این استاندارد تدوین و دریافت گواهینامه ایزو 29001 برای بسیاری از شرکتهای پیمانکار در این زمینه الزامی شده است.

  • ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانهای حاضر در این صنعت.
  • کاهش هزینه های تولید.
  • کاهش خطاهای عملیاتی.
  • انگیزش کارکنان جهت مشارکت بیشتر.
  • کاهش نیاز به ممیزی های تأمین کنندگان.
  • اعتبار دهی سازمان در مجامع بین المللی.

کاربرد ایزو 29001:

دامنه کاربرد الزامات استاندارد مربوط به گواهینامه ایزو 29001 علاوه بر ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت به منظور تضمین یکنواختی محصول به دنبال رضایت مشتری می باشد.

گواهینامه ایزو 29001  در شرکتهای مرتبط با صنایع نفت – گاز-پتروشیمی – رنگسازی … قابلیت اسقرار دارد.از جمله شرکت‌های پیمانکار ، مهندسان مشاور ، و تولید کنندگان قطعات و کالاهای نفتی و گازی قابلیت پیاده سازی و بکارگیری و استقرار دارد.