فهرست برخی از کارخانجات و شرکتهای که از سال ۱۳۷۶ تا کنون با شرکت فراکیفیت سیستم همکاری داشته اند .- سیستم های توزین کامپیوتری
– شرکت صنایع فابیس

– شرکت پارس اخگر

– شرکت حرارت گستر

– شرکت سیم و کابل مغان
– شرکت نهراب گستر

– شرکت بتون ایرانیان

– شرکت فیروزبسپار یاران

– شرکت گاز لوله 
– شرکت رفرانس ایران
– شرکت پیشرومبتکران طراحی
– شرکت تسمیران
– شرکت دنده ماسوره ایران
– شرکت پایاپرتو

– شرکت تک ظرف
– شرکت چل الکتریک

– شرکت راوند ماشین
– شرکت پلاستیک ماشین

– شرکت تابان فولاد زنجان

– شرکت نورد و لوله سمنان

– شرکت صنعت آزما

– شرکت ابتکار پلاستیک

 – شرکت نورآوران
– شرکت حمل و نقل پروانه گردان