فهرست شرکت های قطعه سازی که از سال 1376 تا کنون با شرکت فراکیفیت سیستم همکاری داشته اند .

– باطری سازی نیرو
– مهرکام پارس

-شیشه نشکن سایپا
– قفلیران

– ریخته گری پولادیر
– ایران قطعه
– ابتکار پلاستیک
– تلاش

– بهسازین

– بهساز خودرو

– اهرام یدک
– استیلاتکوین
– سازه یدک رویش
– همدان لمپا

– قطعه سازان سینا
– صنایع پلاستیک ابهر

– اهرام یدک
– پارس رگلاتور

– مستحکم قطعه
– لنت تلدا خاوران

– ماشین سازی دقایق

– پلاستیک ماشین

– وانا
– مهندسی خور

– تکلان

– پلاستیک ماشین