فهرست شرکت ها و سازمان های دولتی که از سال 1376 تا کنون با شرکت فراکیفیت سیستم همکاری داشته اند .

– ساپکو ایران خودرو

– سازه گستر سایپا

– پالایشگاه خانگیران
– شرکت ملی گاز
– سازمان بنادر و دریانوردی
– شهردای تهران
– شرکت نوسازی صنایع ایران