فراکیفیت سیستم-درباره ما

این شرکت تاکنون موفق به اخذ تائیدیه هائی به شرح ذیل گردیده است:

  دریافت رتبه از معاونت راهبردی و نظارت ریاست جمهوری .

  دریافت پروانه بازرسی ار سازمان استاندراد ایران جهت بازرسی کالا و نمونه برداری از کلیه کالاهای وارداتی و صادراتی در سراسر ایران.
   دریافت تاییدیه از شرکت ملی نفت در خصوص بازرسی ماشین آلات ، کالاها ( مواد اولیه و محصول نهایی) ، فرآیند تولید ( حین تولید)

  دریافت تاییدیه از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در خصوص بازرسی

  عضویت جامعه ممیزی و بازرسی ایران.   

  عضویت انجمن بهبود و توسعه کیفیت.

  عضویت انجمن مشاوران مدیریت ایران . 

  دریافت گواهینامه در زمینه مشاوره وآموزش سیستمهای مدیریت از موسسه معتبر انگلیسی فرانسوی BUEARU  VERITAS.
  دریافت گواهینامه در زمینه مشاوره وآموزش سیستمهای مدیریت از موسسه معتبر آلمانی  Tuv Intercert.
  دریافت گواهینامه در زمینه مشاوره وآموزش سیستمهای مدیریت از موسسه معتبر انگلیسی     .ICS
    گروههای کاری که تا کنون با این شرکت همکاری داشته اند: 

برای دیدن نام شرکت های هر گروه لطفا بر روی نام گروه کلیک کنید.         

      
لطفا برای دیدن پروفایل معرفی شرکت فراکیفیت سیستم اینجا کلیک کنید.