سوالات متداول

دراین قسمت نمونه ای ازسوالات متداول در خصوص مشاوره سیستمهای مدیریتی و خدمات قابل ارائه توسط شرکت و پاسخهای مرتبط توسط گروه کارشناسی شرکت جهت راهنمائی علاقمندان ارائه گردیده است .

      سوالات

     چگونه…؟

·        
چگونه یک شرکت واجد دریافت هر یک از این گواهینامه های بین المللی می شود؟ جهت اطلاع از کاربرد هر استاندارد لطفا اینجا کلیک کنید 

 

·        
چگونه می توان از اعتبار یک گواهینامه اطمینان حاصل نمود؟ هر شرکت صادر کننده گواهینامه (CBاز یک مرجع بالاتر (ABبصورت دوره ای مورد ارزیابی و در خصوص هرنوع سیستم یک تائیدیه دریافت می کندوار این طریق اطمینان حاصل می شود که گواهینامه صادره توسط آْن شرکت CB معتبراست ویا نامعتبر

·        
 چگونه گواهینامه سازمانی که آن را دریافت کرده ، از لحاظ اعتبارزمانی صحه گذاری می شود؟بطور کلی  مدت اعتبار هرگواهینامه سه سال می باشد که از روی تاریخ درج شده روی آن قابل تشخیص می باشد ضمن اینکه سازمان در یافت کننده گواهینامه در فاصله هر 9-12 ماه یکبار در این سه سالتوسط شرکت CB ممیزی مراقبتی میشود. تا اطمبنان حاصل شود که سیستم عملکرد قابل قبولی دارد یا نه؟

بازگشت به بالا


    کجا…؟

·        
محل کاربرد هر یک از این سیستمها درکدام سازمانها با چه ویژگیهایی است؟ جهت اطلاع ازکاربرد هر استاندارد لطفا اینجا کلیک کنید

·        
گواهینامه های استاندارد ISO در کجاها معتبر است؟ هر استانداردی که دارای پیشوند ISO  باشد یک استاندارد مورد تائید مؤسسه جهانی استاندارد بوده ودر همه جای دنیا قابل ردیابی و تائید شده است .

بازگشت به بالا


     چرا…؟
 

·        
چرا گرایش به استقرار این نوع سیستمها در جهان روبه افزایش است؟علاوه بر الزام مشتریان و کارفرمایان شرکتها در اکثر موارد مزایای این سیستمها از جمله کاهش دوباره کاریها – مشتری مداری – رقابت پذیری و ایجاد مکانیزمهای مدیریت کیفیت و افزایش کارآیی و یکسان سازی فعالیتها ، خدمات و محصولات دلیل اصلی سازمانها در گرایش به این سیستمها بوده است.   

·        
چرا برخی از سازمانها یه این نوع استانداردها به عنوان کاغذبازی نگاه می کنند؟متاسفانه اصلی ترین دلیل در این مورد ضعف در مستندسازی اولیه جهت استانداردسازی فعالیتهای مرتبط با این نوع سیستمهاست، افرادی که این مسؤلیت را در شرکتها به عهده دارند (اکثرا مشاوران سیستم) به جای توجه به الزامات استاندارد و فرآیندهای مرتبط خود را درگیر فرآیندهای سازمان می کنند که این کار علاوه بر افزایش حجم کار و کاغذبازی اضافه سازمان را از هدف اصلی خود نیز دور می کند. در برخی از موارد نیز استفاده از مستندات  آماده و کپی نادرست علیرغم عمومی بودن اکثر مستندات این مشکل را بوجود می آورد. 
 

بازگشت به بالا


       چه کسی…؟
 

·        
چه کسی می تواند در شرکت به عنوان نماینده مدیریت معرفی شود؟ یکی از مدیران ارشد سازمان که از کلیه فرآیندها و افراد داخل سازمان شناخت کافی داشته واز ارزش و
احترام لازم جهت دریافت اطلاعات توسط او اطمینان وجود داشته باشد.  

·        
چه کسی می تواند گواهینامه این استانداردها را به سازمان ما ارائه دهد؟  مؤسسه جهانی استاندارد ISO شرکتهایی را در این خصوص مورد تایید قرارداده واین شرکتها در هر یک ازاستانداردها دارای تاییدیه از این مؤسسه باشند می توانند بعد از انجام ممیزی نسبت به صدور این گواهینامه ها اقدام کنند. یه این شرکتها CB می گویند و شرکتهای واسطه که از طرف  مؤسسه جهانی استاندارد این شرکتها راارزیابی می کنند AB  گفته می شود.  

·        
چه چیزی به عنوان اصلی ترین مشخصه در متن گواهینامه(های) صادره ثبت می گردد؟ این گواهینامه ها بر اساس دامنه کاربردشان (Scope Of Work)در سازمان صادر می شوند با چند مثال این مورد رابیشتر توضیح می دهیم :  

1.     
وقتی در یک کارخانه تولید آب معدنی و نوشابه وماءالشعیر فقط دستگاهها، انبارها ، روشهای تولید و آزمایش و سایر موارد مرتبط با آب معدنی استاندارد می شوند دامنه کاربرد در گواهینامه دریافتی ، تولید آب معدنی خواهد بود.
 

2.     
در یک کارگاه پرسکاری که دارای پرس باظرفیتهای گوناگون هیدرولیک – ضربه ای می باشد و بسته به نوع سفارش تولید انجام می گیرد و دستگاهها، انبارها ، روشهای تولید و کنترل و سایر موارد مرتبط با پرس و قالب استاندارد می شوند دامنه  کاربرد در گواهینامه دریافتی ، تولید انواع قطعات فلزی با فرآیند پرسکاری و احتمالا برشکاری با ظرفیتهای …..خواهد بود.

بازگشت به بالا


        چه..؟ ·        
چه پیش نیازهایی برای استفرار سیستمهای مدیریتی و دریافت گواهینامه های مربوطه باید در سازمان وجود داشته باشد؟ با توجه به دامنه کاربرد این استانداردها می توان این موضوع را تشخیص داد به عنوان مثال استاندارد  9001:2008 ISO در هر سازمانی با هر اندازه و محصولات و خدمات قابل بکارگیری است و پیش نیازی لازم ندارد.     

·        
چه فرقی بین ممیزی و بازرسی وجود دارد؟ در بازرسی  معمولاهدف شناسائی مشکل به عنوان یک نقطه ضعف در سازمان و انجام مجازاتهای بعدی است ، در صورتیکه در ممیزی هدف از شناسائی مشکل کمک به رفع آن و در نهایت بهبود عملکرد سیستم بعد از اصلاح آن می باشد.   

·        
در صورت اضافه شدن فعالیتی به خدمات سازمان گواهینامه دریافتی چه وضعیتی خواهد داشت؟  در صورت ایجاد هرگونه تغییر در دامنه کاربرد گواهینامه مثل اضافه شدن محصولات یا خدمات جدید ، لازم است تا  قبل از پایان اعتبار گواهینامه و یاممیزی مراقبتی مجددا ممیزی انجام شود البته می توان این کاررا تا ممیزی مراقبتی به تعویق انداخت اما فقط موارد قبلی معتبر خواهد بود . 
 

·        
جهت دریافت گواهینامه یک استاندارد بطور کلی چه مراحلی طی می شود؟ هر سازمان جهت دریافت گواهینامه های مربوطه ابتدا عملکرد سازمان خود را مطابق با آن سیستم مدون ، مستقر و نکهداری نموده ( لازم به توضیح است بهتر است این کار توسط افراد یا تجربه و آموزش دیده انجام گیرد تا از دوباره کاریها ، تحمیل هزینه و زمان اضافی و تداخل کارها پیشگیری شود.) وسپس توسط یک شرکت گواهی دهنده مورد ارزیابی و صدور گواهینامه قرار می گیرد.

·        
در ایران چه شرکتهایی از طریق استقرار این سیستمها ودریافت گواهینامه مربوطه موفقیت بیشتری در عقد قراردادهای جدید، پذیرش در مناقصات، افزایش فروش ، افزایش رضایت و… داشته اند؟پیمانکاران شرکتهای خودروساز از طریق استقراراستانداردهای ISO/TS,IS0 9001 – شرکتهای تولید کننده آرد از طریق استقراراستاندارد ISO 22000 – شهرداریها از طریق استقرار استاندارد ISO 14001 – شرکتهای گاز استانی ، کارخانجات تولید سیمان و بتون ، اداره های بنادر و کشتیرانی ، شرکتهای زیر مجموعه نفت و گاز در زمینه استخراج و خطوط انتقال ، پالایشگاهها و پیمانکاران مرتبط و…از طریق استقراراستانداردهای:  IMS(ISO9001,ISO14001,OHSAS18001),ISO/TS29001,HSE و یا ترکیب هر یک از آنها – شرکتهای مشاور و پیمانکار از طریق استقرار استاندارد ISO 9001 و HSE و یا (IMS(ISO9001,ISO14001,OHSAS18001 
 

بازگشت به بالا