ویدئوهای آموزشی

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

استفاده از تفکر مدیریت ریسک در مشاوره و ثبت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵

استفاده از تفکر مدیریت ریسک در مشاوره و ثبت گواهینامه ایزو 9001:2015 در گرغتن گواهینامه ایزو
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

تغییرات ویرایش جدید الزامات ایزو 9001 را می توان در این کلیپ مشاهده نمود
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۹

بررسی تغییرات ویرایش جدید استاندارد ISO9001

برای بررسی تغییرات ویرایش جدید استاندارد ISO9001 ویدئوی زیر بسیار مفید است :
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۹

بررسی عوامل محیطی تاثیر گزار بر روی بازار محصول

یکی از مواردی که برای تدوین ایترانژی های بازاریابی و فروش محصولات و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد عوامل محیطی 5 گانه است که در کلیپ زیر بر وی آن بررسی شده است .
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۹
گواهینامه ایزو 10004

راهکارهای ایجاد انگیزه

برایان تریسی از روش هایی برای بهبود عملکرد رهیری در یک سازمان می گوید. این مورد برای مشاور مدیریت هم مناسب خواهد بود.
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۹

مهارت های مدیریتی

رسیدن به سمت های مدیریت ارشد سازمانی در افراد مختلف متفاوت است اما نیاز های آنان برای مهارت های مدیریتی تا حدود زیادی مشابه است .
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۹

بهبود عملکرد مدیریتی

برایان تریسی از روش هایی برای بهبود عملکرد رهیری در یک سازمان می گوید. این مورد برای مشاور مدیریت هم مناسب خواهد بود.
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۹

من باید چگونه گرفتن ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ را شروع کنم؟

چگونگی پیاده سازی الزامات ایزو