ویدئوهای آموزشی

می 10, 2020

استفاده از تفکر مدیریت ریسک در مشاوره و ثبت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵

استفاده از تفکر مدیریت ریسک در مشاوره و ثبت گواهینامه ایزو 9001:2015 در گرغتن گواهینامه ایزو
می 10, 2020

ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

تغییرات ویرایش جدید الزامات ایزو 9001 را می توان در این کلیپ مشاهده نمود
می 11, 2020

بررسی تغییرات ویرایش جدید استاندارد ISO9001

برای بررسی تغییرات ویرایش جدید استاندارد ISO9001 ویدئوی زیر بسیار مفید است :
می 11, 2020

بررسی عوامل محیطی تاثیر گزار بر روی بازار محصول

یکی از مواردی که برای تدوین ایترانژی های بازاریابی و فروش محصولات و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد عوامل محیطی 5 گانه است که در کلیپ زیر بر وی آن بررسی شده است .
می 11, 2020
گواهینامه ایزو 10004

راهکارهای ایجاد انگیزه

برایان تریسی از روش هایی برای بهبود عملکرد رهیری در یک سازمان می گوید. این مورد برای مشاور مدیریت هم مناسب خواهد بود.
می 11, 2020

مهارت های مدیریتی

رسیدن به سمت های مدیریت ارشد سازمانی در افراد مختلف متفاوت است اما نیاز های آنان برای مهارت های مدیریتی تا حدود زیادی مشابه است .
می 11, 2020

بهبود عملکرد مدیریتی

برایان تریسی از روش هایی برای بهبود عملکرد رهیری در یک سازمان می گوید. این مورد برای مشاور مدیریت هم مناسب خواهد بود.
می 14, 2020

من باید چگونه گرفتن ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ را شروع کنم؟

چگونگی پیاده سازی الزامات ایزو