ویدئوهای آموزشی

می 10, 2020

استفاده از تفکر مدیریت ریسک در ایزو 9001:2015

استفاده از تفکر مدیریت ریسک در مشاوره و ثبت گواهینامه ایزو 9001:2015 در گرغتن گواهینامه ایزو
می 11, 2020

تهیه تکنیکال فایل CE

مستندات مربوط به مدارک تهیه تکنیکال فایل CE یکی از پیش نیاز های اولیه و اصلی در آماده سازی شرکت برای دریافت تاییدیه انطباق محصولات برای […]
می 11, 2020

بررسی عوامل محیطی تاثیر گزار بر روی بازار محصول

یکی از مواردی که برای تدوین ایترانژی های بازاریابی و فروش محصولات و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد عوامل محیطی 5 گانه است که در کلیپ زیر بر وی آن بررسی شده است .
می 11, 2020

مهارت های مدیریتی

رسیدن به سمت های مدیریت ارشد سازمانی در افراد مختلف متفاوت است اما نیاز های آنان برای مهارت های مدیریتی تا حدود زیادی مشابه است .