مطالب

می 6, 2020

بهبود کسب و کار با استانداردهای مدیریتی

بهبود کسب و کار با استانداردهای مدیریتی مزایای تکنولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد. یک سیستم مدیریت با اجرای مداوم می تواند به قدرت […]
می 6, 2020

بهبود مدیریت انرژی با چرخه PDCA

ین بررسی اجمالی از استقرار و عملیات می تواند یک طعم و عطر جدید از ماهیت الزامات ایزو 50001 و همینطور از انعطاف پذیری این استاندارد به ما بدهد . تنیجه کلیدی اینکه ایزو 50001 یک چارپوب مقیاس پذیر تهیه می نماید که می تواند به مناسب ترین روش برای تهیه بهبود مستمر مدیریت انرژی در سازمان شما استقرار یابد.
می 7, 2020

صدای مشتری

جمع آوری اطلاعات در زمینه بهبود و ارتقاء رضایت مشتریان
می 7, 2020

چگونه برای افزایش فروش مستمر و نظارت بر آن برنامه ریزی کنیم؟

برنامه ریزی تحلیلی برای افزایش فروش و استمرار آن در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.
می 10, 2020

استفاده از مشاوره فروش و بازاریابی در فست فود زنجیره ای مک دونالد

چگونگی استفاده از مشاوره فروش و مشاوره بازاریابی در مک دونالد دراین مقاله قابل بررسی خواهد بود.
می 10, 2020

کیفیت و اقتصاد جدید

در این مقاله تلاش می گردد روند اقتصاد با توجه به کیفیت دیده شود
می 10, 2020

استفاده از تفکر مدیریت ریسک در ایزو 9001:2015

استفاده از تفکر مدیریت ریسک در مشاوره و ثبت گواهینامه ایزو 9001:2015 در گرغتن گواهینامه ایزو
می 10, 2020

7 اصل بنیادی کیفیت

این مقاله برای مشخص کردن 7 اصل بنیادی در راستای پیاده سازی سیستم دیریت کیفیت و اخذ گواهینامه ایزو می باشد.
می 10, 2020

گواهینامه ایزو در فست فود زنجیره ای مک دونالد

استانداردسازی در مجموعه مک دونالد بعنوان نمادی از سیستم مدیریت برای دریافت گواهینامه ایزو مورد بررسی قرار می گیرد.
می 10, 2020

انتقال سیستم مدیریت کیفیت به ویرایش جدید

برای پیاده سازی سیستم مدیریت پرسنل با اضافه کای مواجه می شوند که مورد علاقه آنها نیست بررسی در این مورد را با هم می خوانیم
می 10, 2020

اجازه دهید تا ایزو 9001 کارها را برای شما انجام دهد.

در این مقاله تلاش گردیده است تا نقش ایزو در روندهای کاری سازمان ها مشخص گردد.
می 10, 2020

اجتناب از سرزنش کردن

در این مقاله تلاش می گردد تا نقش ریشه یابی در استانداردهای ایزو مشخص گردد
می 10, 2020

صحبت از کیفیت

در این مقاله تلاش می گردد تا نیازهای کیفی یک سازمان و روش های برآورده کردن آن بررسی شود.
می 10, 2020

تغییرات در ISO 9001: 2015

در این مقاله تغییران در استاندارد ایزو 9001 مورد بررسی قرار می گیرد.
می 10, 2020

چالش های استانداردهای مدیریتی

ماهیت استانداردهای مدیریتی و گواهینلمه ایزو و فراز و نشیب ها و آینده پیش روی آنها
می 10, 2020

فوائد گرفتن ایزو

در این مقاله تلاش بر اینست که فوائد واقعی و عملی پیاده سازی گواهینامه ایزو در سازمان های دیده شود
می 10, 2020

گواهینامه ایزو 10006 برای مدیریت پروژه

شرکتهای پروژه محور چه استانداردی را می توانند بکار بگیرند.
می 11, 2020

تهیه تکنیکال فایل CE

مستندات مربوط به مدارک تهیه تکنیکال فایل CE یکی از پیش نیاز های اولیه و اصلی در آماده سازی شرکت برای دریافت تاییدیه انطباق محصولات برای […]
می 11, 2020

بررسی عوامل محیطی تاثیر گزار بر روی بازار محصول

یکی از مواردی که برای تدوین ایترانژی های بازاریابی و فروش محصولات و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد عوامل محیطی 5 گانه است که در کلیپ زیر بر وی آن بررسی شده است .
می 11, 2020

روش های ایجاد برند در کسب و کارهای کوچک

در این مقاله تلاش می کنیم تا روش های برندینگ در کسب و کارهای کوچک را آموزش دهیم