مدل McKinsey 7S یک مدل مدیریتی برای تجزیه و تحلیل داخلی است. مک کینزی بیان می کند که شما می توانید سازمان داخلی یک شرکت را به 7 جزء اصلی (عوامل) تقسیم کنید. هر 7 عامل با مدیریت عملیاتی مطلوب در تعادل هستند.

در این مقاله ما توضیح مفصلی و مدل دقیق 7S ارائه می دهیم. ما برای هر جزء یک مثال ارائه می دهیم. ما همچنین به طور مفصل توضیح می دهیم که چگونه می توانید از مدل 7S استفاده کنید و با آن تجزیه و تحلیل کنید.

مدل 7S مک کینزی شامل اجزای زیر است:

3 عوامل سخت:

– سیستم

– استراتژی

– ساختار

4 عوامل نرم:

– ارزش های مشترک

– سبک(روش)

– مهارت ها

– کارکنان

 

ما یک توضیح کوتاه و یک مثال برای هر عامل از مدل 7S ارائه می دهیم.

توضیح عوامل سخت مدل 7S

شناسایی و تغییر عوامل سخت در مدل 7S آسان تر از عوامل نرم است که بعداً در مورد آنها صحبت خواهیم کرد. عوامل سخت چیزهایی هستند که می توانید در مورد آنها فکر کنید و اجرا کنید ، مانند تهیه یک برنامه استراتژیک ، ترسیم نقشه سازمان ، تدوین فرایندهای رسمی و راه اندازی سیستم های ارتباطی.

مدل 7S سخت /عامل 1 – سیستم System

در مدل McKinsey 7S ، سیستم به معنی عملیات یک شرکت است. در اینجا ، تصور می شود که کدام فرآیندها و وظایف برای ارائه محصولات یا خدمات مورد نیاز است. این شامل فناوری اطلاعات مانند CRM ، مدیریت اسناد و برنامه های مالی نیز می شود.

نمونه سوالات مدل 7S برای تجزیه و تحلیل سیستم:

 • مهم‌ترین سیستم‎‌های (IT) درون سازمان کدامند؟
 • این‎ها چگونه ردیابی می شوند؟ آیا از نظر ساختاری تحت نظارت و ارزیابی منظم هستند؟
 • کدام فرآیندهای داخلی دنبال می شود و آیا این نیز مستند است؟

مدل سخت 7S /عامل 2 – استراتژی Strategy

یکی از بخشهای قوی و انقلابی مدل 7S این است که استراتژی در مرکز نیست ، بلکه تنها یکی از 7 عامل است. استراتژی در واقع به معنی برنامه های آینده شرکت است. با استراتژی ، مهم است که انتخاب های واضحی انجام شود (تمرکز). هدف نهایی استراتژی باید بدست آوردن مزیت رقابتی نسبت به رقبای خود باشد.

نمونه سوالات مدل 7S برای تجزیه و تحلیل استراتژی:

 • استراتژی چیست؟
 • چگونه می خواهید به اهداف خود برسید؟
 • رقابت را چگونه اداره می کنید؟
 • آیا برای تغییرات تقاضا آماده هستید؟

بیشتر بخوانید : مشاوره مدیریت

مدل 7S سخت /عامل 3 – ساختار Structure

عامل ساختار نحوه سازماندهی شرکت است. نمودار سازمانی چگونه است؟ در اینجا مشخص می شود که کدام بخش مسئول کدام فرایند است و چه کسی به چه کسی گزارش می دهد.

نمونه سوالات مدل 7S برای تجزیه و تحلیل ساختار یک سازمان:

 • سازمان چگونه سازماندهی شده است؟
 • سلسله مراتب درون سازمان (چه کسی به چه کسی گزارش می دهد و آیا این درست است) چیست؟
 • ادارات مختلف چگونه با هم کار می کنند؟
 • چگونه پروژه ها در داخل سازمان سازماندهی می شوند؟
 • آیا تصمیمات به صورت متمرکز تنظیم می شوند یا غیر متمرکز؟ آیا اینطور باید باشد؟

توضیح عوامل نرم مدل 7S

درک 4 عامل نرم در مدل 7S دشوارتر است و بنابراین تأثیرگذاری بر آنها دشوارتر است. عوامل نرم عمدتا به فرهنگ شرکت مربوط می شود. اینها موضوعاتی هستند که فقط می توانند تحت تأثیر قرار گیرند و نمی توانند تحمیل شوند. به گفته سازندگان مدل 7S ، عوامل نرم حداقل به اندازه عوامل سختی که در بالا بحث کردیم دارای اهمیت هستند.

مدل نرم 7S /عامل 1 – ارزش های مشترک Shared values

ارزشهای مشترک در مورد فرهنگ سازمانی حاکم بر شرکت است. چشم انداز شرکت نیز بخشی از این جزء را تشکیل می دهد. مقادیر مشترک در مرکز مدل 7S قرار دارند و این کار بیهوده انجام نمی شود. ایده پشت این است که ارزشهای مرکزی در یک شرکت بر همه جنبه های دیگر تأثیر می گذارد. شرکتی با ایده (چشم انداز) خاص موسسان تاسیس شده است. این به تمام قسمت‌های شرکت سرایت می کند. اگر ارزش‌های اصلی در یک شرکت تغییر کند ، این بر همه عوامل درون شرکت تأثیر می گذارد.

نمونه سوالات مدل 7S برای تجزیه و تحلیل ارزشهای مشترک یک سازمان:

 • ارزشهای مشترک سازمان چیست ، آیا چشم اندازی وجود دارد و آیا اینها برای کارکنان شناخته شده است؟
 • فرهنگ درون سازمان چگونه است؟
 • آیا دیدگاه و ارزشهای تعریف شده سازمان با واقعیت مطابقت دارد؟
 • آیا مدیریت نیز به ارزشها و چشم انداز مشترک پایبند است؟

مدل 7S نرم /فاکتور 2 – کارکنان Staff

فاکتور کارکنان مربوط به کارکنان داخل شرکت است. در این بخش از مدل 7S ، سیاست منابع انسانی (HR) یک سازمان مورد بحث قرار می گیرد. به عنوان مثال ، سیاست منابع انسانی درباره افرادی است که استخدام می کنید ، چگونه به کارکنان خود انگیزه ، آموزش و پاداش می دهید.

نمونه سوالات مدل 7S برای تجزیه و تحلیل خط مشی پرسنل یک سازمان:

 • چه شایستگی ها و تخصص هایی در تیم یا سازمان موجود است؟
 • آیا شایستگی های درون تیم یا سازمان را از دست می دهیم؟
 • دوره در سازمان چگونه است؟
 • در مورد رضایت کارکنان چطور؟
 • توزیع مرد / زن چگونه است؟

مدل 7S نرم/ فاکتور 3 – سبک Style

این بخش درباره شیوه مدیریت است. آیا سبک رهبری از بالا به پایین است یا از پایین به بالا؟ آیا فضای درون شرکت غیر رسمی است یا رسمی و سلسله مراتبی؟

همه اینها مسائلی است که بر نحوه عملکرد کارکنان در یک سازمان تأثیر می گذارد. همچنین بر نوع کارکنانی که شما به عنوان یک شرکت جذب می کیند. سوالات برای تجزیه و تحلیل سبک مدیریت در یک سازمان فقط در بالا ذکر شد. همچنین می توانید برای مثال بپرسید که آیا کارکنان با یکدیگر همکاری می کنند یا رقابتی

مدل 7S نرم /فاکتور 4 – مهارت Skills

مهارتها یا مهارت‌ها در مورد مهارتهایی است که در سازمان موجود است. نقاط قوت سازمان چیست؟

نمونه سوالات مدل 7S برای شناسایی مهارتهای موجود در یک سازمان:

 • کارکنان در کدام دوره های آموزشی مختلف شرکت کرده اند؟
 • آیا پروژه هایی وجود دارد که مهارت های منحصر به فرد در آنها مفید واقع شود؟

کجا و چه زمانی از مدل 7S استفاده می کنید؟

شما از مدل 7S برای تجزیه و تحلیل داخلی استفاده می کنید. این می تواند تجزیه و تحلیل یک شرکت باشد ، اما البته شما همچنین می توانید یک بخش یا حتی یک پروژه را با آن تجزیه و تحلیل کنید.

ایده پشت مدل McKinsey 7S این است که همه 7 ها در تعادل هستند. اگر یکی از 6 ها با بقیه مطابقت نداشته باشد ، این تأثیر منفی بر عملکردهای تجاری دارد. من می گویم 6S و نه 7 ، زیرا اگر S وسط (مقادیر به اشتراک گذاشته شده) تغییر کند ، روی همه S های دیگر تأثیر می گذارد.

برای پروژه های تغییر ، از مدل 7S می توان به عنوان چارچوبی برای جلوگیری از عدم تعادل سازمان استفاده کرد. نمونه هایی از پروژه های تغییر عبارتند از:

 • سازماندهی مجدد
 • ادغام و خرید
 • راه اندازی یک سیستم جدید
 • و غیره.

با مدل 7S از مک کینزی می توانید به اصطلاح “تحلیل شکاف” را انجام دهید. شما وضعیت فعلی را بررسی کرده و آن را با موقعیتی که می خواهید به آن بروید مقایسه کنید. هنگامی که مشکلات مشخص شد ، می توان آنها را برطرف کرد. پس از مدتی دوباره تجزیه و تحلیل را انجام می دهید تا ببینید آیا واقعا مشکلات حل شده اند یا خیر.

نمونه ماتریس مدل 7S

همانطور که در بالا اشاره کردیم ، مهم است که همه 7 عامل در مدل 7S با یکدیگر در تعادل باشند. اگر از مدل 7s استفاده می کنید ، مفید است که همه عوامل را در مقابل یکدیگر قرار دهید. به همین دلیل ما ماتریس زیر را برای شما ساخته ایم. این ماتریس یک کاربرگ است که می توانید از آن برای تکمیل سریع مدل 7S استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.