متن استاندارد ایزو 50001

Comments are closed.

ایزو 50001

متن استاندارد ایزو 50001

شرکت فراکیفیت سیستم در راستای خط مشی خود بعنوان قدیمی ترین شرکت خصوصی فعال در حوزه مشاوره استانداردهای مدیریتی در کشور نسبت به انتشار متن استاندارد ایزو 50001 مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران به شرح پیوست اقدام می نماید.این الزامات دارای گواهینامه ایزو 50001 ویرایش سال 2018 می باشند و دارای تغییرات جزئی برای پوشش دهی مدیریت بر مصرف انرژی در سازمان ها می باشد

. این استاندارد بر پایه شناسایی میزان مصرف انرژی و بدست آوردن یک خط میانگین با در نظر گرفتن و دخالت دادن الزامات قانونی در مورد انرژِی مورد نظر در هر سازمانی است . به این شکل که با استفاده از بازارهای مناسب و پیش فرض قوانین و الزامات در خصوص میزان مصرف نسبت به برآورد میزان مصرف اقدام و بصورت دوره ای میزان مصرف با مقدار مجاز بدست آمده مقایسه و در صورت افزایش میزان مصرف اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه ضروری می بایست انجام شود . ضمن اینکه بصورت دوره ای باید امکان بهینه سازی میزان مصرف از طرق مختلف مانند تعریف مسئولیت ها ، نصب سنسورها ، Gas detector و بطور کلی هوشمند سازی و سایر روش ها فراهم گردد .

این استاندارد بر پایه استاندارد ایزو 9001 ایجاد و منتشر می گردد در صورتیکه یک سازمان گواهینامه ایزو 9001 را دریافت کرده باشد می تواند با تغییراتی اندک و کارشناسی شده نسبت به پیاده سازی و اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت مصرف انرژی اقدام نماید.

Comments are closed.