مشاوره فروش و بازاریابی:
مشاوره فروش و بازاریابی با هدف بهره وری مناسب، کاهش تداخل و تعارضات درون سازمانی، تعیین سود و فایده قابل انتظار و ارتقا سودآوری مجموعه و خدمات عارضه یابی انجام می شود.
نگرش سیستمی بیان می دارد که جهان بر پایه مبانی زیر استوار است:
تصور ارگانیک: تصوری که ارگانیسم را در مرکز طرح ادراکی آدمی قرار می دهد
کل نگری: هر پدیده را به منزله موجودی زنده، دارای نظم دارای روابط باز با محیط، خود تنظیم و هدفمند در نظر می گیرد.
مدل سازی: بر این مبنا ادراک از پدیده های واقعی را بر پدیده های واقعی منطبق می کند.
بهبود شناخت: آنچه که فرد مشاهده می کند خود واقعیت نیست بلکه ادراک وی از واقعیت است.
بنابراین این نوع تفکر روش قابل اعتماد تری برای شناخت پدیده های پیچیده است.

حال تاثیر نظریه عمومی سیستمها بر سازمانها و مشاوره فروش و بازاریابی را بررسی می کنیم:
در واقع فقط از طریق شناخت آگاهانه سازمان به منزله یک سیستم است که مدیر می تواند بر پیچیدگی سازمانی که باید آن را اداره کند، واقف شود.
کاربرد نظریه سیستم ها در طراحی اهداف سازمان، ساختار کارها، ساز و کارهای کنترل، محیط، وابستگی و تعامل بین اجزا، اداره خرده سیستم ها، ورودی ها و نحوه پردازش و خروجی های سازمان به شدت حائز اهمیت است.
مشاوره فروش و بازاریابی با دیدگاه تفکر سیستمی، خطر محدود شدن مدیر به یک وظیفه را برطرف کرده، او را مجبور می سازد تا سایر عوامل داخلی و خارجی و سایر خرده سیستم ها را تحت مدیریت خود قرار دهد. شناسایی این عوامل برای سازمانها ضرورت دارد، زیرا سازمان بدون همکاری با سیستمهای موجود در خارج از مرزهای خود نیاز مبرم دارد که باید با مشاوره فروش و بازاریابی حرفه ای این امر به بهترین شکل ممکن مشخص شود.
تفکر سیستمی در مشاوره فروش و بازاریابی ارتباط بین اهداف کلان سازمان و اهداف فرد فرد اعضای سازمان را در یک راستا قرار می دهد، زیرا این نوع تفکر به صورت کل به سازمان خیره می شود و تلاش خود را برای رسیدن به اهداف کلان مشخص شده بسیج می کند.
آگاهی سازمان از وابستگی موجود بین خود و محیطش و نیاز به اطلاعات مستمری که از محیط دریافت می کند بهره وری و ارتقا فعالیت سازمان را در پی خواهد داشت.

همچنین بخوانید  مشاوره گواهینامه ایزو برای شرکت زرین خوشه هشتگرد

چهارچوب سودمند نگرش سیستمی در مشاوره فروش و بازاریابی:
این نگرش به مدیران و اعضای سازمان کمک می کند تا بتوانند سازمان و اجزاء درهم پیچیده آن را به بهترین نحو درک کنند.
مشاوره فروش و بازاریابی مبتنی بر نگرش سیستمی، بیان می دارد مدیران باید اطلاعاتی را کسب کنند که موجب افزایش توان سازمان در تشخیص میزان نیاز به کنترل عوامل خارجی مختلف شده، امکان طراحی استراتژی مناسب برای نفوذ بر ان عوامل را افزایش دهد، و به کارگیری منابع موثر و مفید، میزان دسترسی به منابع استعداد مدیریتی را می طلبد، این امر در گرو مشاوره صحیح مدیریت محقق خواهد شد.
جایگاه ویژه رفتار مصرف کننده در مشاوره فروش و بازاریابی بسیار قابل توجه است. زیر سیستم های نظیر انسان، و سازمان های بزرگ نمونه هایی واقعی از سیستمهای احتمالی پیچیده هستند. زیرا که حالتهای رفتاری و عملکردی متغیری دارند. یک سازمان نیاز مبرم به شناخت عملکرد دولت، عملکرد رقبا در بازار، تامین کنندگان و گروه هدف مشتریان خود دارد. تجزیه و تحلیل عوامل بالا در مشاوره فروش و بازاریابی نتیجه بخش خواهد بود.
عوامل حیاتی موفقیت در سازمان به صنعتی که سازمان به آن تعلق دارد، استراتژی رقابتی وضعیت صنعت، و محل جغرافیایی سازمان به عوامل محیطی و ترکیب جمعیت و عوامل موقتی وابسته است حال آنکه یک مشاوره صحیح و پر قدرت می تواند سازمان را در مسیر واقعی و اصلی خود قرار دهد.
فرایند بازاریابی در نظریه سنتی با طراحی کالا اغاز می شود و با فروش کالا به پایان می رسد. ولیکن در نظریه جدید بازاریابی در آغاز فرایند برنامه ریزی قرار دارد، نظریه جدید به جای تاکید و توجه بر ساخت و فروشندگی، ایجاد فایده و فایده سازی برای گروه مشتریان بر پایه رفتار مصرف کننده مد نظر قرار می گیرد. قسمت بندی، هدف گیری و جایگاه یابی، اساس بازاریابی استراتژیک را تشکیل می دهد. در مراحل بعدی تولید کالا، تولید خدمات، قیمت گذاری، توزیع، نیروی فروش، تبلیغات پیشبرد فروش و رسانه ای، مرحله به مرحله در مرکز توجه قرار می گیرند. برای کامل تر کردن این نظریه، مفاهیمی چون به حداقل رساندن نقایص و معایب، به حداقل رساندن زمان بهبود و اصلاح کالا، مد نظر قرار می گیرد.
در مشاوره فروش و بازاریابی تصمیماتی اساسی:
در هزینه های بازاریابی، ترکیب عناصر بازاریابی، و اختصاص بودجه به بازاریابی در ارتقا بهره وری و سودآوری سازمان بسیار موثر قلمداد می شود. تناسب بین خط مشی بازاریابی سازمان و شرایط بازار در مفهوم کنترل استراتژیک تعریف میشود. برنامه بازاریابی یکی از مهم ترین داده های فرایند بازاریابی است.
مشاوره فروش و بازاریابی با تکیه بر برنامه بازاریابی:
برنامه بازاریابی با محتوای وضعیت کنونی بازار، تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهدیدها، تعریف اهداف مالی سازمان، تعیین خط مشی بازاریابی مبتنی بر اهداف کلان سازمان، تعیین صورت وضعیت پیش بینی سود و زیان، حل تعارضات درونی سازمانی، تعیین ساختار صنعتی محیط و توزیع درآمد و در نهایت عارضه یابی و… از طرح های ویژه مشاور فروش و بازاریابی می باشد.
اشاره به بحث روان شناختی، سبک زندگی مصرف کننده، تطبیق شخصیت محصولات با شخصیت مصرف کنندگان، و در یک کلام قسمت بندی رفتاری می تواند نقطه شروع مناسبی برای قسمت بندی بازار شود.
سپس مباحثی چون تخصص در کالا، تخصص در بازار و یا پوشش کامل بازار با انتخاب بازاریابی غیر تفکیکی و یا بازاریابی تفکیکی در مشاوره فروش و بازاریابی با دیدگاه نگرش سیستمی مورد توجه بازاریابان می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *