مستندات مربوط به مدارک تهیه تکنیکال فایل CE یکی از پیش نیاز های اولیه و اصلی در آماده سازی شرکت برای دریافت تاییدیه انطباق محصولات برای ورود به اتحادیه اروپاست . این مستندات شامل کلیه مدارک فنی مرتبط با تولید محصول و ارجاعات مربوط به استانداردهای استفاده شده در تولید محصول می باشد.

از جمله : مدارکی که در آن OPC یا مراحل مربوط به فرآیندهای عملیاتی شامل هر مرحله از تولید با ذکر دستگاه ، ابزارآلات تولیدی ، تنظیمات مربوط به پارامترهای فرآیند ازجمله تنظیمات دستگاه ها و ابزار و قالب و پارمترهای کنترلی خروجی در هر مرحله یا ایستگاه کاری ، تعداد و تواتر کنترل های مربوط به کنترل کیفیت و تولید ، نقشه های کنترلی مربوط به هر مرحله ، آزمایشات و استانداردهای مورد استفاده در تدوین هر یک از این پارمترهای مرتبط با تولید و کنترل محصول و …. برای تهیه یک تکنیکال فایل ce اخذ گواهی ce باید در هر شرکت برای محصولاتی که گواهی انطباق محول را می خواهند تهیه شود.

تهیه تکنیکال فایل CE : دایرکتیوهای اتحادیه اروپا

برای دریافت استاندارد ce در اتحادیه اروپا لیستی از دستورالعمل ها با عنوان تخصصی Directive برای بررسی استاندارد های تدوین شده در خصوص محصولاتی که تمایل به ورود به بازار اروپا را دارند تدوین و دسته بندی شده است برای هر زمینه ای به تفکیک یک کد در نظر گرفته شده است تا هم تولید کنندگان و هم شرکت های Notify Body یک مرجع رسمی و مشخص برای بررسی و اظهار نظر در خصوص صلاحیت دریافت گواهینامه ce marking داشته باشند.

تهیه تکنیکال فایل CE و کلیپ آموزشی برای تهیه آن

در کلیپ زیر برای مطالعه در مورد دریافت گواهی ce نحوه تهیه تکنیکال فایل ce توضیح داده شده است .

برای اطلاع از دایرکتیوهای اروپا در تهیه تکنیکال فایل CE جدول زیر ارایه می گردد:

شماره/کد دستورالعمل عنوان دستورالعمل
73/23/EEC Low voltage
87/404/EEC Simple pressure vessels
88/378/EEC Safety of toys
89/336/EEC Electromagnetic compatibility
89/686/EEC Personal protective equipment
90/384/EEC Non-automatic weighing instruments
90/385/EEC Active implantable medical devices
90/396/EEC Appliances burning gaseous fuels
92/42/EEC Hot-water boilers
93/15/EEC Explosives for civil uses
93/42/EEC Medical devices
94/9/EC Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres
94/25/EC Recreational craft
95/16/EC Lifts
96/48/EC Interoperability of the Trans-European high-speed rail system
96/98/EC Marine equipment
97/23/EC Pressure equipment
98/37/EC Machinery
98/79/EC In vitro diagnostic medical devices
99/5/EC Radio and telecommunications terminal equipment
99/36/EC Transportable pressure equipment
2000/14/EC Noise emission in the environment by equipment for use outdoors

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.