مشاوره روانشناختی در موفقیت

نلسون ماندلا

اولین قدمی که یک سازمان موفق باید برای خود در نظر داشته باشد استفاده از راهکار و تجربیات موفق بعنوان یک مشاور مدیریت می باشد.نلسون ماندلا رئیس جمهور فقید آفریقای جنوبی و سمبل موفقیت در مبارزه بر علیه نژاد پرستی است .”شک هایت را باور نکن و هیچگاه به باورهایت شک نکن”

Comments are closed.