استفاده از تفکر مدیریت ریسک در مشاوره و ثبت گواهینامه ایزو 9001:2015

تفکر مدیریت ریسک در ایزو 9001:2015 یکی از مواردی است که در ویرایش جدید ایزو 9001 مورد توجه زیادی قرار گرفته است

اینکه چگونه ریسک ها را شناسایی کنیم ؟ و چگونه ریسک های شناسایی شده را مدیریت کینم؟

ریسک (خطر) : تاثیرات ناخواسته که برروی نتایج مورد انتظار و ازقبل پیش بینی شده / رویدادهایی که می تواند عملیات اجرایی ما را با مشکل مواجه کندو یا اساسا تغییر دهد.

تاخیر زمانی در تحویل به موقع کالا/ خدمت یا تولید محصول / ارائه خدمات با مشخصات فنی اشتباه و سایر ریسک ها در کسب و کار از این دسته هستند.

ویدئوی زیر در مورد نحوه مدیریت ریسک در ایزو 9001:2015 می باشد:

مدیریت کردن بر این ریسک ها و خطرات می تواند با عث کاهش نقاط ضعف و تهدید های سازمان در مقابل خطرات احتمالی باشند. اجازه بدهید با یک مثال کاربردی در مورد ریسک ادامه بدهیم:

فرض کنید یک شرکت بخواهد یک تکنولوژی جدید را در قالب یک پروژه در مدت زمان 6 ماه توسعه و ایجاد نماید. اگر این پروژه در مدت 9 ماه انجام شود در اینجا شرایط اضطراری برای ریسک تاخیر 3 ماهه در پروژه را داریم لذا مدیر پروژه درگیر یک بحران در زمان بندی تحویل کار خواهد شد.

مدیریت ریسک در ایزو 9001:2015 : شناسایی و مدیریت

ما در مدیریت ریسک نه تنها باید اتفاقات دارای ریسک را شناسایی کنیم بلکه باید تاثیرات حاصل از ریسک ها را نیز شناسایی و مورد ارزیابی قرار بدهیم.

مدیریت ریسک در ایزو 9001:2015 : روش شناسایی

خوب چگونه باید ریسک ها را شناسایی و مدیریت کنیم ؟ بهترین سازمان ها مدیریت ریسک را به صورت یک فرآیند یکپارچه در فرهنگ سازمانی خود در نظر می گیرند تفکر ریسک محور برای هر یک از کارکنان است.

قبل از هر چیز هر کس ریسک های فعالیت خود را شناسایی می کند . یک فرآیند ساده تجزیه و تحلیل ریسک ها :

فعالیت ها : منایع واقعی و بالقوه تولید ریسک

تاثیرات ریسک ها

احتمالی / واقعی بودن

چگونه شناسایی و کنترل کنیم ؟

کدامیک را اولویت بندی کنیم؟

دوم ارزیابی ریسک :

مشخص کردن میزان شدت ریسک 

مشخص کردن احتمال وقوع ریسک

مشخص کردن احتمال تشخیص ریسک

سوم تعریف اقدامات واکنشی :

مشخص کردن فعالیت های پیش گیرانه

چگونه ریسکی که اتفاق می افتد را مدیریت کنیم ؟ چگونه شدت ریسک را کاهش دهیم ؟

دیدگاه ها بسته شده است