مقدمه ای برای گواهینامه های ایزو

پیدایش گواهینامه های ایزو

مقدمه ای برای گواهینامه های ایزو

پیدایش استانداردهای کیفیتی در جهان:

در سال 1946 پس از جنگ جهانی دوم، بیست و پنج کشور جهان طی ملاقاتی در لندن بر روی تاسیس یک سازمان بین المللی برای استاندارد توافق نمودند که به دنبال آن سازمان بین المللی استاندارد (ISO ) در سال 1947 رسماً تاسیس گردید و در حال حاضر اکثر کشورهای جهان از جمله ایران عضو این سازمان هستند.

نقش و ماموریت اصلی این سازمان «تدوین و انتشار استاندارد» در زمینه های مختلف است. سازمان ISO  وظیفه تدوین استاندارد را به کمیته فنی خود واگذار می نماید. این کمیته ها بر حسب موضوع از متخصصین و کارشناسان آن موضوع از کشورهای عضو تشکیل شده اند. و هر کمیته نیز از گروههای کاری متعدد تشکیل شده است. در سال 1979 کمیته فنی TC 176  سازمان بین المللی استاندارد به نام «کمیته تضمین کیفیت و مدیریت کیفیت» تشکیل گردید که ماموریت آن در تدوین و انتشارات استانداردی در زمینه «مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت» بوده کلیه استانداردهایی که توسط TC 176  منتشر شدند به خانواده یا سری استانداردهای ISO 9000  معروف و شناخته شده اند.

مطرح شدن این استانداردها در واقع پاسخی است به روند روبه رشد گسترش تجارت جهانی و جهانی شدن فعالیت های تولید و ارائه خدمات که ضرورت اطمینان خاطر طرفهای ذینفع و سهولت در تولید و تجارت را دوچندان ساخته است.

استانداردهای سری ISO 9000  در زمینه کیفیت گفتگو می کند. ولی نه فقط کیفیت محصول نهایی، بلکه کیفیت عملکرد صحیح تمامی بخش های یک سازمان که در مجموع در کیفیت محصول یا خدمت عرضه شده توسط یک سازمان تجلی می یابد.

همچنین بخوانید  ایزو 9001 ویرایش 2015

این استانداردها می گویند که کیفیت محصول فقط از طریق کنترل و بازرسی، حتی بازرسی صددرصد، به صورت پیوسته قابل تامین نیست بلکه کیفیت باید در فرآیند تولید و آن هم در تمامی بخش های یک سازمان از جمله بخش برنامه ریزی، تدارکات، کنترل کیفیت، آموزش، پشتیبانی و امثالهم خلق و به وجود آید به همین روی است که کیفیت و ارزش نهادن بر آن را مسئولیت مشترک تمامی کارکنان تلقی می نماید.

کسب موفقیت جهت حضور مداوم در بازارهای ملی ، منطقه ای و بین المللی تحت تاثیر رقابت های فشرده و افزایش عرضه بر تقاضا همواره به دو عامل اساسی کیفیت و قیمت بستگی دارد. گرچه عوامل مهم دیگری از جمله محیط زیست ، دوام ، ایمنی ، خدمات بعد از فروش، به روز بودن و رضایت مشتریان را نیز نمی توان نادیده گرفت.

استاندارد های سری ایزو 9000 نیز الزامات یک سازمان در زمینه کیفیت ارائه می نمایند . ولی نه فقط کیفیت محصول نهایی ، بلکه کیفیت عملکرد صحیح در کلیه بخش های یک سازمان که در مجموع در کیفیت محصول (تولیدی یا خدماتی ) عرضه شده توسط یک سازمان یا به عبارتی دیگر در کیفیت کل سازمان تجلی می یابد.

تدوین استاندارد های سری ایزو 9000 در مورد مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت در اواخر دهه هفتاد میلادی (1978) با بهره گیری از استاندارد ملی کشور انگلستان و سایر استاندارد های مربوط به سیستم های کیفیت طراحی شده در کمیته فنی شماره 176 سازمان بین المللی استاندارد (176ISO/TC ) تحت عنوان مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت آغاز و در سال 1987 میلادی پس از بحث و بررسی های علمی و تخصصی گسترده و تایید پیش نویس های تهیه شده توسط کشورهای عضو این کمیته فنی به صورت مجموعه ای از سوی دبیرخانه سازمان بین المللی استاندارد (ISO ) منتشر گردید.

همچنین بخوانید  مشاوره مدیریت چیست و چه کارهایی را انجام می دهد؟

این استاندارد ها پس از ویرایش مختصر در سال 1994، در سال 2000 تغییرات عمده ای نمودند. که اهم آن رویکرد بیشتر به رضایت مشتری و فرآیند گرایی سیستم مدیریت کیفیت براساس اصول مدیریت کیفیت می باشد در سال 2008 نیز این استاندارد بصورت بسیار محدود دچار تغییر و بازنگری گردید..

نگاهی به تاریخچه این کسب وکار در ایران :

در ایران پس از سالهای جنگ و با روی کار آمدن دولت سازندگی از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پی گیری و نوسازی سیستم های صنعتی و تولیدی در دستور کار قرارگرفت و در سال 1373 اولین منبع در این خصوص توسط پرسنل این مجموعه در ایران ترجمه و منتشر گردید.

اولین گروههایی که در ایران استفاده و استقرار این سیستمها را آغاز کردند زیر مجموعه های وزارت نفت که قبلا زیرساختهای آن توسط شرکتهای انگلیسی و آمریکایی ایجاد گردیده بود و پس از آن بصورت گسترده و الزامی در شرکتهای خوروساز همگام با سایر خودروسازان جهان شکل گرفت .

به مرور زمان و با آشنایی بیشتر با این سیستمها سایر سازمانها از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری ) استقرار این سیستم هارا مبنایی برای ارزیابی و امتیاز دهی به شرکتهای مشاور و پیمانکار قرار داد .

در حال حاضر علاوه بر گروههای ذکر شده این استانداردها نشان دهنده اعتبار شرکتها و مجموعه مدیریتی آنها می باشد و یک نوع سرویس فانتزی برای شرکتها محسوب می شود.

Comments are closed.