تغییرات ویرایش جدید الزامات ایزو 9001 را می توان در این کلیپ مشاهده نمود

.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}

Comments are closed.