بهبود کسب و کار با استانداردهای مدیریتی

بهبود کسب و کار با استانداردهای مدیریتی مزایای تکنولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد.

یک سیستم مدیریت با اجرای مداوم می تواند به قدرت مالی و انعطاف پذیری سازمانی یک شرکت کمک کند . علاوه بر این، سازمان جهانی استاندارد (ISO) خاطرنشان می سازد که اخذ ایزو به عنوان استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت رسمی و بین المللی، مزایای تکنولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی را مهم می دانند . آنها به هماهنگ کردن مشخصات فنی محصولات و خدمات کمک می کنند تا صنعت را موثرتر و رفع موانع را برای تجارت بین المللی سوق دهد . علاوه بر این، استفاده از استانداردها یک زبان یکنواخت را در صنایع فراهم می کند. این امر شرکت های بین المللی را قادر می سازد تا یکپارچه ارتباط برقرار کنند و کار کنند .

گرفتن گواهینامه ایزو استانداردهای سیستم مدیریتی توسط شرکت های بزرگ و کوچک مورد استفاده قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود که عملیات، محصولات و خدمات بیش از پیش انتظارات مشتری را برآورده می کند . آنها همچنین برای نظارت بر سلامت سازمان و بهبود مستمر استفاده می شود . بهترین سیستم ها شرایط مستمری را برای سازمان ها برای بهبود فرایندهایشان ایجاد می کنند . با یک سیستم مبتنی بر استاندارد ایزو ، شرکت ها با بهترین روش هدایت می شوند . چیزی برای مدیریت یک کسب و کار خاص از ادامه دادن حیاتی تر و مهم تر نیست . سازمانها در هر مرحله از مدل کلاسیک Plan-Do-Check-Act یاد می گیرند.

بهبود کسب و کار با استانداردهای مدیریتی : تفکر بیشتر استراتژی محور

با چارچوب استانداردهای جدید، ضمیمه SL1، تمام استانداردهای جدید و به روزآورانه، رهبری شرکت ها با الزامات تفکر مبتنی بر برنامه های استراتژیک را مورد تاکید قرار می دهد. تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک سیستم مدیریت ساخته شده است تا به صراحت صاحبان فرآیند، مسئولیت، و اقدامات کاهش دهنده خاص، و همچنین جزئیات و زمان بندی برای آن اقدامات را مشخص نماید.

سیستم مشخص می کند که، کجا و چرا باید انجام شود. از طریق فعالیت های بهبود مستمر، سیستم پایش می شود و تمام اقدامات مستند و به روز می شوند . پس از آن فرایندها می توانند در کل شرکت و در هر سایت مرتبط با آن برای سنجش اثربخشی و الگوبرداری هم درون و هم برون سازمانی مورد استفاده قرار بگیرند.

این روش جدید تفکر بر نیاز به بهبود با تکیه بر فعالیت هایی که می توانند از هر قدم کوچک برای بهبود های مداوم در محیط کاری تا بهبود قابل ملاحظه ای از کل سازمان تأثیر بگذارد، تاکید می کند. سازمان باید از طریق تجزیه و تحلیل داده ها، اهداف را برای بهبود محصولات، فرایندها، ساختار سازمانی و سیستم مدیریت آن تعریف کند . فرایندهای بهبود باید یک رویکرد ساختار یافته را با توجه به PDCA ، به همراه اضافه کردن یک گام اضافی به نام چرخه برنامه اصلاح (PDM) دنبال کنند . این روش باید به طور مداوم برای تمام فرایندها مورد استفاده قرار گیرد و سازمان باید اطمینان حاصل نماید که بهبود مستمر به عنوان بخشی از فرهنگ سازمانی ایجاد می شود . این با ارزیابی های مستمر خود با استفاده از یک روند بلوغ ساختار یافته به دست می آید.

این سازمان باید عملکرد خود را در برابر معیارهای مشخص بررسی کند، سطوح بلوغ فعلی را شناسایی کند و نقاط قوت و ضعف آن را تعیین کند . معیارهای ارائه شده برای سطوح بالاتر می تواند به سازمان کمک کند تا مسائل مورد نیاز خود را در نظر بگیرد و به آن کمک کند تا بهبود لازم برای رسیدن به سطح بالاتری از بلوغ را تعیین کند و در نهایت یک اثر مثبت از شرو

بهبود کسب و کار با استانداردهای مدیریتی : پیاده سازی استانداردهای مدیریتی

مطالعات نشان داده است که پیاده سازی استاندارد ایزو با همکاری مشاور ایزو و استانداردهای مشتق شده از ISO بیشتر از هر زمان دیگری به پایداری اقتصادی شرکت کمک می کند و باعث بهبود کسب و کار با استانداردهای مدیریتی می شود . تعداد تولیدکنندگان و مشتریان کسب و کار حتی با یک تامین کننده که گواهینامه ندارند، کار نمی کند.

به عنوان مثال خودرو، هوا فضا و لوازم بهداشتی هر روز اضافه تر می شود. چارچوب امنیتی جدید NIST که در ماه فوریه سال جاری منتشر شد، به استفاده از استانداردهای بین المللی داوطلبانه و حمایت از آن اشاره می کند.

مطالعه دانشگاهی دانشگاه هاروارد بر مزایای ISO 9001 به وضوح نتایج قدرتمندی برای سازمان هایی که این استانداردهای کیفیت ( از جمله استاندارد ایزو) را در پیاده سازی کرده اند در مقایسه با کسانی که آن را ندیده اند، نشان داده شده است.

مقایسه کسانی که خود را با این استاندارد هماهنگ کرده اند با آن‌ها که نکرده اند:

 1. 10% سرعت بیشتر در توسعه فروش برای آنها که هماهنگ با ایزو بوده اند.
 2. احتمال بیشتر گزارش خسارت (صفر) کارگران
 3. رشد 10% بیشتر در افزایش استخدام
 4. توسعه حقوق و دستمزد به میزان 13.5٪ سریعتر
 5. احتمال بقای بیشتر سازمان های هماهنگ با استاندارد ایزو

علاوه بر این، موسسه استاندارد بریتانیا مطالعات مستقل جدیدتری را انجام داد و دریافتند دریافت کنندگان گواهینامه ایزو:

 1. بازار کار آنها بیش از 100% افزایش یافته است.
 2. 55% به کاهش هزینه دست پیدا کرده اند
 3. 71٪ مشتریان جدید را به دست آوردند و مشتریان موجود را حفظ کردند
 4. 75٪ عملکرد عملیاتی خود را افزایش دادند
 5. 75٪ سطح رضایت مشتری و وفاداری خود را بهبود بخشید
 6. 48٪ چرخه تولید کاهش
 7. افزایش اعتماد به نفس زنجیره تامین

قابلیت اطمینان و اعتماد به کسب و کارهای بین المللی و روابط زنجیره تأمین، نگرانی فراوانی در بیشتر سازمان ها است . با پیچیدگی زنجیره های عرضه و رشد معاملات تجاری بین المللی چندین برابر در طرفهای متفاوتی از دنیا، دشوار است که واقعا اطمینان حاصل کنید که آیا تامین کنندگان شما به دنبال شیوه های تجاری مناسب و مسئولیت پذیرانه ای هستند؟

گواهینامه ایزو یک راه برای اطمینان شرکای تجاری شما است که شرکت از استانداردهای بین المللی پیروی می کند و به همین ترتیب تأکید می کند که برای تامین کنندگان شما گواهینامه می تواند فرایند غربالگری برای تامین کنندگان جدید فراهم کند و اطمینان حاصل کند که تامین کنندگان شما نیز معتبر و قابل اعتماد هستند. به یاد داشته باشید، اثر یک حادثه در زنجیره عرضه، می تواند یک سازمان را ویران کند و حتی ممکن است آن را در آینده نبیند. یک رویکرد که قوانین تعامل و انتظارات را تنظیم می کند، احتمال این اتفاق را کاهش می دهد.

نتیجه گیری

پیاده سازی و اخذ ایزو (گواهینامه رسمی) سیستم مدیریت باعث:

حصول اطمینان از آگاهی و رعایت مجموعه ای از دستورالعمل های داخلی و خارجی مربوطه، استانداردها، شیوه ها، سیاست ها، مقررات و قوانین و سایر وظایف (مانند قراردادها و موافقت نامه های سطح خدمات) مربوط به مدیریت انعطاف پذیری عملیاتی

فعالیت های غیرقانونی می تواند همراه با هزینه های مرتبط با آن حذف شود.

منابع کارکنان می توانند به طور موثر تر به کار گرفته شوند و بهینه سازی شوند.

این فرایند را که توسط یک خط از مدیران اداری کسب و کار و سازمانی اداره می شود و به طور مداوم در سراسر سازمان پیاده سازی می شود، تسهیل می کند

یک نگرش رایج مشترک، تا حد زیادی تحت تاثیر قرار می دهد ، که چگونه ریسک عملیاتی و کنترل سیستم مدیریت، برنامه ریزی، اجرا، آزمایش، اندازه گیری و مدیریت رسیدن به هدف نهایی بهره وری و کارایی بیشتر و کاهش خطر قرار گرفتن در معرض خطر را کنترل می کند.

سیستم مدیریت موثر بر پایه استانداردهای بین المللی است و بخشی از استراتژی کسب و کار سازمانی است . یکی که ساده است “همانطور که ما همیشه کسب و کاررا انجام می دهیم” و یکی بر اساس بهبود مستمر است . همانطور که ری کراک گفت، “کیفیت رهبر در استانداردهایی است که برای خودشان تعیین شده است.”

پذیرش موثر استانداردهای ISO نیاز به یک رویکرد جامع شامل آموزش، خدمات ارزیابی و تکنولوژی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.