رفتار مصرف کننده
رفتار مصرف کننده چیست؟
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۹
استاندارد گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ چیست؟
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۹

متن استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱

شرکت فراکیفیت سیستم در راستای خط مشی خود بعنوان قدیمی ترین شرکت خصوصی فعال در حوزه مشاوره استانداردهای مدیریتی در کشور نسبت به انتشار متن استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران به شرح پیوست اقدام می نماید.این الزامات دارای گواهینامه ایزو ۵۰۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۸ می باشند و دارای تغییرات جزئی برای پوشش دهی مدیریت بر مصرف انرژی در سازمان ها می باشد

. این استاندارد بر پایه شناسایی میزان مصرف انرژی و بدست آوردن یک خط میانگین با در نظر گرفتن و دخالت دادن الزامات قانونی در مورد انرژِی مورد نظر در هر سازمانی است . به این شکل که با استفاده از بازارهای مناسب و پیش فرض قوانین و الزامات در خصوص میزان مصرف نسبت به برآورد میزان مصرف اقدام و بصورت دوره ای میزان مصرف با مقدار مجاز بدست آمده مقایسه و در صورت افزایش میزان مصرف اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه ضروری می بایست انجام شود . ضمن اینکه بصورت دوره ای باید امکان بهینه سازی میزان مصرف از طرق مختلف مانند تعریف مسئولیت ها ، نصب سنسورها ، Gas detector و بطور کلی هوشمند سازی و سایر روش ها فراهم گردد .

این استاندارد بر پایه استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ایجاد و منتشر می گردد در صورتیکه یک سازمان گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ را دریافت کرده باشد می تواند با تغییراتی اندک و کارشناسی شده نسبت به پیاده سازی و اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت مصرف انرژی اقدام نماید.

دیدگاه ها بسته شده است