تغییرات اساسی الزامات ویرایش جدید ایزو ۹۰۰۱

عوامل موثر بر راندمان مدیریت
می 10, 2020
مقدمه ای برای گواهینامه های ایزو
می 10, 2020
تغییرات اساسی الزامات ویرایش جدید ایزو 9001

گواهینامه ایزو 9001 از طریق استقرار الزامات کیفیت برای صنایع ، رشد بلند مدت ، رضایت مشتریان و موفقیت برای گستره وسیعی از کسب و کارها فراهم آورده است .

این استانداردها بروزرسانی می شوند تا اطمینان حاصل شود که سیستم مدیریت کیفیت همواره کارا و اثربخش خواهند ماند استانداردایزو ۹۰۰۱ بتازگی به ویرایش سال ۲۰۱۵ تغییر یافته است .

برای دریافت گواهینامه ISO باید توجه داشت در ویرایش سال ۲۰۱۵ تمرکز بر روی اصول کلیدی مربوط به مدیریت کیفیت است . این اصول برای کمک به سازمان در جهت رعایت الزامات کیفیتی مربوط به خدمات ، محصولات و عملکرد آنها بکار برده می شود.

در زیر هفت اصل اساسی در الزامات ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ را می بینید:

۱-     تمرکز بر مشتری

۲-     رهبری

۳-     تعهد

۴-     فرآیندها

۵-     بهبود

۶-     تصمیم گیری

۷-     ارتباطات مدیریتی

برای اخذ گواهینامه ایزو تمرکز ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ بر روی ورودی و خروجی اجزای فرآیندهای سازمان می باشد اندازه گیری و ارزیابی مناسب این فرآیندها اساس استاندارد جدید است .

اطلاعاتی که در ذات فرآیندهای تولید می باشندباید برای حصول اطمینان از اینکه نتایج مورد نیاز تولید با استفاده از این فرآیندها بدست می آیند مورد پایش قرار بگیرند .

در ویرایش ۲۰۱۵ به جای ارجاع تعاریف به استانداردهای راهنما تعاریف در خود متن استفاده شده است .

در ضمن در ویرایش جدید استاندارد ایزو ۹۰۰۱ تغییراتی در موزد کنترل مدارک و روش اجرائی آن دیده شده

است .

دیدگاه ها بسته شده است