مقدمه ای برای گواهینامه های ایزو

پیدایش گواهینامه های ایزو

مقدمه ای برای گواهینامه های ایزو

پیدایش استانداردهای کیفیتی در جهان:

در سال ۱۹۴۶ پس از جنگ جهانی دوم، بیست و پنج کشور جهان طی ملاقاتی در لندن بر روی تاسیس یک سازمان بین المللی برای استاندارد توافق نمودند که به دنبال آن سازمان بین المللی استاندارد (ISO ) در سال ۱۹۴۷ رسماً تاسیس گردید و در حال حاضر اکثر کشورهای جهان از جمله ایران عضو این سازمان هستند.

نقش و ماموریت اصلی این سازمان «تدوین و انتشار استاندارد» در زمینه های مختلف است. سازمان ISO  وظیفه تدوین استاندارد را به کمیته فنی خود واگذار می نماید. این کمیته ها بر حسب موضوع از متخصصین و کارشناسان آن موضوع از کشورهای عضو تشکیل شده اند. و هر کمیته نیز از گروههای کاری متعدد تشکیل شده است. در سال ۱۹۷۹ کمیته فنی TC 176  سازمان بین المللی استاندارد به نام «کمیته تضمین کیفیت و مدیریت کیفیت» تشکیل گردید که ماموریت آن در تدوین و انتشارات استانداردی در زمینه «مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت» بوده کلیه استانداردهایی که توسط TC 176  منتشر شدند به خانواده یا سری استانداردهای ISO 9000  معروف و شناخته شده اند.

مطرح شدن این استانداردها در واقع پاسخی است به روند روبه رشد گسترش تجارت جهانی و جهانی شدن فعالیت های تولید و ارائه خدمات که ضرورت اطمینان خاطر طرفهای ذینفع و سهولت در تولید و تجارت را دوچندان ساخته است.

استانداردهای سری ISO 9000  در زمینه کیفیت گفتگو می کند. ولی نه فقط کیفیت محصول نهایی، بلکه کیفیت عملکرد صحیح تمامی بخش های یک سازمان که در مجموع در کیفیت محصول یا خدمت عرضه شده توسط یک سازمان تجلی می یابد.

همچنین بخوانید  صحبت از کیفیت

این استانداردها می گویند که کیفیت محصول فقط از طریق کنترل و بازرسی، حتی بازرسی صددرصد، به صورت پیوسته قابل تامین نیست بلکه کیفیت باید در فرآیند تولید و آن هم در تمامی بخش های یک سازمان از جمله بخش برنامه ریزی، تدارکات، کنترل کیفیت، آموزش، پشتیبانی و امثالهم خلق و به وجود آید به همین روی است که کیفیت و ارزش نهادن بر آن را مسئولیت مشترک تمامی کارکنان تلقی می نماید.

کسب موفقیت جهت حضور مداوم در بازارهای ملی ، منطقه ای و بین المللی تحت تاثیر رقابت های فشرده و افزایش عرضه بر تقاضا همواره به دو عامل اساسی کیفیت و قیمت بستگی دارد. گرچه عوامل مهم دیگری از جمله محیط زیست ، دوام ، ایمنی ، خدمات بعد از فروش، به روز بودن و رضایت مشتریان را نیز نمی توان نادیده گرفت.

استاندارد های سری ایزو ۹۰۰۰ نیز الزامات یک سازمان در زمینه کیفیت ارائه می نمایند . ولی نه فقط کیفیت محصول نهایی ، بلکه کیفیت عملکرد صحیح در کلیه بخش های یک سازمان که در مجموع در کیفیت محصول (تولیدی یا خدماتی ) عرضه شده توسط یک سازمان یا به عبارتی دیگر در کیفیت کل سازمان تجلی می یابد.

تدوین استاندارد های سری ایزو ۹۰۰۰ در مورد مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت در اواخر دهه هفتاد میلادی (۱۹۷۸) با بهره گیری از استاندارد ملی کشور انگلستان و سایر استاندارد های مربوط به سیستم های کیفیت طراحی شده در کمیته فنی شماره ۱۷۶ سازمان بین المللی استاندارد (۱۷۶ISO/TC ) تحت عنوان مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت آغاز و در سال ۱۹۸۷ میلادی پس از بحث و بررسی های علمی و تخصصی گسترده و تایید پیش نویس های تهیه شده توسط کشورهای عضو این کمیته فنی به صورت مجموعه ای از سوی دبیرخانه سازمان بین المللی استاندارد (ISO ) منتشر گردید.

همچنین بخوانید  تمام تغییرات ایزو ( قسمت دوم )

این استاندارد ها پس از ویرایش مختصر در سال ۱۹۹۴، در سال ۲۰۰۰ تغییرات عمده ای نمودند. که اهم آن رویکرد بیشتر به رضایت مشتری و فرآیند گرایی سیستم مدیریت کیفیت براساس اصول مدیریت کیفیت می باشد در سال ۲۰۰۸ نیز این استاندارد بصورت بسیار محدود دچار تغییر و بازنگری گردید..

نگاهی به تاریخچه این کسب وکار در ایران :

در ایران پس از سالهای جنگ و با روی کار آمدن دولت سازندگی از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پی گیری و نوسازی سیستم های صنعتی و تولیدی در دستور کار قرارگرفت و در سال ۱۳۷۳ اولین منبع در این خصوص توسط پرسنل این مجموعه در ایران ترجمه و منتشر گردید.

اولین گروههایی که در ایران استفاده و استقرار این سیستمها را آغاز کردند زیر مجموعه های وزارت نفت که قبلا زیرساختهای آن توسط شرکتهای انگلیسی و آمریکایی ایجاد گردیده بود و پس از آن بصورت گسترده و الزامی در شرکتهای خوروساز همگام با سایر خودروسازان جهان شکل گرفت .

به مرور زمان و با آشنایی بیشتر با این سیستمها سایر سازمانها از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری ) استقرار این سیستم هارا مبنایی برای ارزیابی و امتیاز دهی به شرکتهای مشاور و پیمانکار قرار داد .

در حال حاضر علاوه بر گروههای ذکر شده این استانداردها نشان دهنده اعتبار شرکتها و مجموعه مدیریتی آنها می باشد و یک نوع سرویس فانتزی برای شرکتها محسوب می شود.

دیدگاه ها بسته شده است