گواهینامه ایزو 10002:

سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان با گواهینامه ایزو 10002 یک استاندارد بین المللی است که ثابت می نماید سازمان شما نسبت به رسیدگی به شکایات و نظرات مشتریان و کارفرمایان خود بسیار حساس است . این استاندارد یک سیستم شناخته شده است و هر شرکت صدور گواهینامه می تواند بر اساس ارزیابی خود از سازمان شما نسبت به ثبت و صدور این گواهینامه اقدام نماید(Non accredit).

فرآیند رسیدگی به شکایات مشتریان یا کارفرمایان یک فرآیند بسیار مهم در راستای جلب رضایت مشتری می باشد که در بسیری از سازمان ها بصورت سلیقه ای و یا بدون هیج راهنمایی صورت می گیرد این استاندارد بین المللی با صدور گواهینامه ایزو 10002 ثابت می نماید که سازمان ها برای رسیدگی به شکایات مشتریان خود از یک سیستم مشخص و متمایز تبعیت می کنند. این استاندارد بین المللی یکی از مواردی است که می تواند به هدف نهایی سازمان در زمینه وفادارسازی مشتریان جامه عمل بپوشاند .

بیشتر بخوانید: استاندارد ایزو

اهمیت گواهینامه ایزو 10002:

همانطور که می دانید دوام و بقاء هر سازمانی در گرو اهمیت و ارزشی است که برای مشتریان خود ایجاد می نماید ( مگر در سازمان های انحصاری دولتی که مشتری مجبور به استفاده از خدمات و محصولات آنها می باشد) پیاده سازی و اخذ گواهینامه ایزو 10002 هر سازمانی را برای رسیدن به این مقصود کمک و راه را برابیش هموار می نماید.

مزایای ایزو 10002:

از مزایای گواهینامه ایزو 10002 می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• توسعه وفاداری و در نتیجه حفظ مشتری اجرای این سیستم مدیریت، توانایی شرکت در حفظ وفاداری مشتریان افزایش خواهد داد.

• اعتبار برند پیاده سازی سیستم به سهامداران نشان می دهد که سازمان نسبت به مراقبت از مشتری و رسیدگی، تحلیل و بررسی شکایات تعهد واقعی دارد.

• کارآیی عملی کسب گواهینامه، نشان دهنده یک رویکرد با ثبات در رسیدگی به شکایات مشتری است، و سازمان را قادر می سازد ریشه شکایت را پیدا کرده و از بین ببرید. این کار همچنین باعث بهبود مستمر در سازمان خواهد شد.

دامنه کاربرد ایزو 1002:

کلیه شرکتهای تولیدی و خدماتی و حتی فروشگاههای بزرگ .