گواهینامه ایزو

 • تغییرات اساسی الزامات ویرایش جدید ایزو 9001
 • تغییرات اساسی الزامات ویرایش جدید ایزو 9001
 • با توجه به تغییر ویرایش استاندارد ایزو 9001 در سال 2015 و انقضای گواهینامه ایزو با ویرایش قبل در سال 2018 تغییرات اساسی جهت اطلاع  رسانی به شرح زیر تشریح می گردد
 • .
 • عوامل موثر بر راندمان مدیریت
 • عوامل موثر بر راندمان مدیریت
 • برای مشاوره مدیریت باید عوامل و پارامترهایی را در نظر گرفت که می توان از مواردی چون دریافت گواهینامه ایزو  و مشاوره بازاریابی و مشاور فروش نام برد.
 • رفتار مصرف کنندهرفتار مصرف کنندهشناخت رفتار مصرف کننده یکی از عوامل موثر در افزایش فروش و تشکیل کمپین های بازاریابی در سازمان هاست .
 • گواهینامه ایزو در فست فود زنجیره ای مک دونالد
 • گواهینامه ایزو در فست فود زنجیره ای مک دونالد
 • استانداردسازی در مجموعه مک دونالد بعنوان نمادی از سیستم مدیریت برای دریافت گواهینامه ایزو مورد بررسی قرار می گیرد.
 • گواهینامه ایزو چیست ؟گواهینامه ایزو چیست ؟در این مقاله که از سایت سازمان جهانی استاندارد ISO  گرفته شده تلاش گردیده است تا حد امکان  دلایل استقرار سیستم مدیریت کیفیت و اخذ گواهینامه ایزو مشخص گردد.
 • 7 اصل بنیادی کیفیت7 اصل بنیادی کیفیت این مقاله برای مشخص کردن 7 اصل بنیادی در راستای پیاده سازی سیستم دیریت کیفیت و اخذ گواهینامه ایزو می باشد.
 • استفاده از تفکر مدیریت ریسک در مشاوره و ثبت گواهینامه ایزو 9001:2015استفاده از تفکر مدیریت ریسک در مشاوره و ثبت گواهینامه ایزو 9001:2015استفاده از تفکر مدیریت ریسک در مشاوره و ثبت گواهینامه ایزو  9001:2015 در گرغتن گواهینامه ایزو
 • بررسی تغییرات ویرایش جدید استاندارد ISO9001بررسی تغییرات ویرایش جدید استاندارد ISO9001در ویراش جدید ایزو 9001 که در سال 2015 متشر شده است شاهد تغییراتی هستیم که در این کلیپ به برخی از آنها اشاره شده است
 • انتقال سیستم مدیریت کیفیت به ویرایش جدیدانتقال سیستم مدیریت کیفیت به ویرایش جدیدبرای پیاده سازی سیستم مدیریت پرسنل با اضافه کای مواجه می شوند که مورد علاقه آنها نیست بررسی در این مورد را با هم می خوانیم
 • در الزامات استانداردایزو 9001 ویرایش 2015 بدنبال چه تغییراتی باشیم ؟در الزامات استانداردایزو 9001 ویرایش 2015 بدنبال چه تغییراتی باشیم ؟در این متن تلاش شده نیازها و تغییرات اساسی در ویرایش جدید استاندارد ایزو را بررسی نماییم
 • در الزامات استانداردایزو 9001 ویرایش 2015 بدنبال چه تغییراتی باشیم ؟قسمت دومدر الزامات استانداردایزو 9001 ویرایش 2015 بدنبال چه تغییراتی باشیم ؟قسمت دومدر الزامات ایزو 9001 با ید منتظر چه نوع تغییراتی باشیم این مقاله برای علاقمندان مشاوره مدیریت و دریافت گواهینامه ایزو برای شرکت ها بسیار مفید است
 • در الزامات استانداردایزو 9001 ویرایش 2015 بدنبال چه تغییراتی باشیم ؟قسمت سومدر الزامات استانداردایزو 9001 ویرایش 2015 بدنبال چه تغییراتی باشیم ؟قسمت سومتغییرات مورد انتظار در ویرایش جدید ایزو 9001
 • اجازه دهید تا ایزو کارها را برای شما انجام دهد.(قسمت اول)اجازه دهید تا ایزو کارها را برای شما انجام دهد.(قسمت اول)در این مقاله تلاش گردیده است تا نقش ایزو در روندهای کاری سازمان ها مشخص گردد.
 • اجازه دهید تا ایزو کارها را برای شما انجام دهد.(قسمت دوم)اجازه دهید تا ایزو کارها را برای شما انجام دهد.(قسمت دوم)در این مقاله همچون قسمت اول تلاش بر اینست تا عملکرد استاندارد ایزو فارغ از دریافت یا عدم دریافت گواهینامه ایزو مورد بررسی قرار بگیرد.
 • اجازه دهید تا ایزو کارها را برای شما انجام دهد.(قسمت سوم)اجازه دهید تا ایزو کارها را برای شما انجام دهد.(قسمت سوم)در این مقاله فوایدی که استانداردهای مدیریت و گواهینامه ایزو برای شرکتها دارند را مورد بررسی قرار می دهیم.
 • اجتناب از سرزنش کردناجتناب از سرزنش کردندر این مقاله تلاش می گردد تا نقش ریشه یابی در استانداردهای ایزو مشخص گردد
 • من باید چگونه گرفتن ایزو 9001:2015 را شروع کنم؟من باید چگونه گرفتن ایزو 9001:2015 را شروع کنم؟ چگونگی پیاده سازی الزامات ایزو
 • صحبت از کیفیتصحبت از کیفیتدر این مقاله تلاش می گردد تا نیازهای کیفی یک سازمان و روش های برآورده کردن آن بررسی شود.
 • بهبود کسب و کار شما با استانداردهای سیستم مدیریت(قسمت اول)بهبود کسب و کار شما با استانداردهای سیستم مدیریت(قسمت اول)بهبود سیستم مدیریتی با استفاده از پیاده سازی استاندارد ایزو
 • تمام تغییرات ایزوتمام تغییرات ایزودر این مقاله تغییران در استاندارد ایزو 9001 مورد بررسی قرار می گیرد.
 • تمام تغییرات ایزو ( قسمت دوم )تمام تغییرات ایزو ( قسمت دوم )در این قسمت از این مقاله تلاش گردیده است تا 7 اصل بنیادین کیفیت را مورد بررسی دقیق قرار دهیم .
 • چالش های استانداردهای مدیریتی قسمت اولچالش های استانداردهای مدیریتی قسمت اولماهیت استانداردهای مدیریتی و گواهینلمه ایزو و فراز و نشیب ها و آینده پیش روی آنها
 • چالش های استانداردهای مدیریتی قسمت دومچالش های استانداردهای مدیریتی قسمت دومدر این مفاله تلاش می گردد تا تحلیلی از وضعیت پیاده سازی استانداردهای مدیریتی ارائه گردد
 • فوائد پیاده سازی گواهینامه ایزو (قسمت اول)فوائد پیاده سازی گواهینامه ایزو (قسمت اول)در این مقاله تلاش بر اینست که فوائد واقعی و عملی پیاده سازی گواهینامه ایزو در سازمان های دیده شود
 • فوائد پیاده سازی گواهینامه ایزو (قسمت دوم)فوائد پیاده سازی گواهینامه ایزو (قسمت دوم)در این مقاله تلاش می گردد تا مزایای بکارگیری استانداردهای مدیریتی و در نتیجه دریافت گواهینامه ایزو مورد بررسی دقیق قرار بگیرد.
 • پیاده سازی گواهینامه ایزو در شرکت آبهای معدنی دماوندپیاده سازی گواهینامه ایزو در شرکت آبهای معدنی دماوندپیاده سازی استاندارد ایزو در کارخانجات آب معدنی
 • پیاده سازی گواهینامه ایزو در شرکت نستلهپیاده سازی گواهینامه ایزو در شرکت نستلهمشاوره و پیاده سازی استانداردهای ایزو در شرکت نستله
 • مشاوره گواهینامه ایزو برای شرکت نوردو لوله سمنانمشاوره گواهینامه ایزو برای شرکت نوردو لوله سمنانارائه خدمات مشاوره و پیاده سازی گواهینامه ایزو در شرکت نورد و لوله سمنان
 • مشاوره گواهینامه ایزو برای شرکت آرد سفید اکبریمشاوره گواهینامه ایزو برای شرکت آرد سفید اکبریمشاوره و پیاده سازی سیستم های مدیریتی و اخد گواهینامه ایزو در شرکت های تولیدی مواد غذایی توسط شرکت فراکیفیت سیستم
 • مشاوره گواهینامه ایزو برای تامین کنندگان شرکت ساپکو ایران خودرومشاوره گواهینامه ایزو برای تامین کنندگان شرکت ساپکو ایران خودروهمکاری با شرکت های بزرگ خودروسازی ایران در سال های اولیه توسعه از جمله ایران خودرو در راستای مشاوره و پیاده سازی و اخذ گواهینامه ایزو برای شرکت های تامین کننده این شرکت ها
 • مشاوره گواهینامه ایزو برای شرکت پارس مینومشاوره گواهینامه ایزو برای شرکت پارس مینومشاوره و پیاده سازی گواهینامه استاندارد ایزو 17025 در شرکت پارس مینو
 • مشاوره گواهینامه ایزو برای تامین کنندگان شرکت سازه گستر سایپامشاوره گواهینامه ایزو برای تامین کنندگان شرکت سازه گستر سایپاهمکاری با تامین کنندگان شرکت سایپا در راستای اخذ گواهینامه ایزو از اواسط دهه هفتاد
 • مشاوره گواهینامه ایزو برای شرکت زرین خوشه هشتگردمشاوره گواهینامه ایزو برای شرکت زرین خوشه هشتگردارائه خدمات مشاوره مدیریت جهت اخذ گواهینامه ایزو در شرکت زرین خوشه هشتگرد
 • پیاده سازی ایزو برای شناختن نقاط قوت و ضعف سازمانپیاده سازی ایزو برای شناختن نقاط قوت و ضعف سازمان در ویرایش جدید الزامات ایزو 9001 در سال 2015 یکی از مواردی که به شدت مورد تاکید قرار گرفته است موضوع شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمانی در راستای اخذ گواهینامه ایزو می باشد.
 • مشاوره گواهینامه ایزو با همکاری شرکت نوسازی صنایع ایرانمشاوره گواهینامه ایزو با همکاری شرکت نوسازی صنایع ایرانهمکاری با شرکت نوسازی صنایع ایران برای مشاوره صدور گواهینامه ایزو
 • چه کسی باید از ویرایش ISO 9001: 2015 استفاده کند؟چه کسی باید از ویرایش ISO 9001: 2015 استفاده کند؟کاربردهای ویرایش جدید ایزو و کاربرانی که باید از آن استفاده کنند؟
 • گواهینامه ایزو همراستا با اهداف سازمان هاگواهینامه ایزو همراستا با اهداف سازمان هاسیستم مدریت کیفیت با هدف اخذ گواهینامه ایزو راهی برای تحقق اهداف سازمان هاست.
 • گواهینامه ایزو 10006 برای مدیریت پروژهگواهینامه ایزو 10006 برای مدیریت پروژهشرکتهای پروژه محور چه استانداردی را می توانند بکار بگیرند.
 • کدام یک از گواهینامه های ایزو تاییدیه دارندکدام یک از گواهینامه های ایزو تاییدیه دارنددر این مقاله تلاش می گردد تا استانداردهای ایزو که دارای گواهینامه ایزو و تاییدیه هستند را به علاقمندان معرفی نماییم
 • تغییرات در اخذ گواهینامه ایزو 14001تغییرات در اخذ گواهینامه ایزو 14001استاندارد ایزو 14001 استانداردی برای مدیریت تعامل با محیط زیست می باشد.
 • گواهینامه ایزو 45001 چیست ؟گواهینامه ایزو 45001 چیست ؟سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS با استاندارد بین الملی ایزو 45001 جایگزین گردید
 • حیطه های کاری مربوط به مشاوره مدیریتحیطه های کاری مربوط به مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت پروسه ای است که شامل ارائه مشاوره به مدیران ارشد جهت دست یابی به راهکارهایی برای بهبود عملکرد کلی سازمان می باشد. مشاوره مدیریت در زمینه های مختلفی از جمله چگونگی ایجاد روندی سودآور برای سازمان، کاهش هزینه های کلی، افزایش درآمد، ارائه استراتژی های ویژه برای توسعه محصولات و خدمات، آموزش نیروی انسانی و … فراهم می کند.
 • چالش هایی که مشاوران در مدیریت یک سازمان عارضه یابی می کنندچالش هایی که مشاوران در مدیریت یک سازمان عارضه یابی می کنندما در عصری زندگی می کنیم که همه چیز به سرعت در حال تغییر است به ویژه برای کسب و کارها. در این عصر کسب و کارها مجبورند که با کانال های بازاریابی کاملا نویی مانند وب سایت¬ها و شبکه¬های اجتماعی سازگار شوند، تصمیم بگیرند که چگونه سرمایه گذاری کنند، از فناوری های جدید در سرمایه گذاریشان استفاده نمایند و به طور کلی در یک مرحله¬ی جهانی به رقابت بپردازند.
 • دوره آموزش مدیریت برای ارائه دهندگان مشاوره مدیریتدوره آموزش مدیریت برای ارائه دهندگان مشاوره مدیریتهدف از این دوره جدید ایجاد فضایی است که در آن متخصصان مشاوره و آموزش (در درجه اول توسعه و به طور خاص – در بخش توسعه خرد و کوچک شرکتها) مواردی علمی و معتبر را یاد بگیرند، اینکه چگونه عملکرد شرکت ها یا بخش های خصوصی را با مشاوره مدیریت و آموزش بهبود بخشند.
 • آیا شناختی از شغل مشاور مدیریت دارید؟آیا شناختی از شغل مشاور مدیریت دارید؟مشاور مدیریت یک حرفه است که شما در درجه اول نگران استراتژی ، ساختار ، مدیریت و عملکرد یک شرکت خواهید بود. نقش شما شناسایی گزینه هایی برای رشد یک سازمان و ارائه توصیه هایی برای تغییر و همچنین مشاوره در مورد منابع اضافی برای اجرای راه حل ها است.
 • فرایند مشاوره مدیریت، به عنوان بنیان عملی بهبود سازمانفرایند مشاوره مدیریت، به عنوان بنیان عملی بهبود سازمانفرایند مشاوره مدیریت، به عنوان بنیان عملی بهبود سازمان، مد نظر بسیاری از صاحب نظران قرار دارد. مدیریت تحول در سازمان، با فرآیندهای انسانی سروکار دارد و ارتباط و وابستگی بین افراد را عاملی تاثیر گذار در فرایند تحول می داند.
 • مشاوره مدیریت چیست؟مشاوره مدیریت چیست؟همانطور که میدانید، گسترش یک کسب و کار به عوامل مختلف بستگی دارد. اینکه شما بتوانید بیزینس خود را به بهترین نحو ممکن به سوددهی برسانید تنها با یک برنامه ممکن نخواهد بود و شما نیاز به رعایت نکات بسیاری دارید. در این بخش می خواهیم شما را با مشاوره مدیریت آشنا کنیم.
 • 10 ویژگی مشاور مدیریت چیست؟10 ویژگی مشاور مدیریت چیست؟من همیشه با خودم فکر می کنم یک مشاور مدیریت باید دارای چه ویژگی هایی باشد تا به شکل موفقی عمل کند “چه دوره ای شما را برای مشاور مدیریت آماده کرده می کند؟” پاسخ کوتاه من این است که دروس خاص این رشته و تنها مطالعه کتاب های موردنظر برای یک مشاور مدیریت کافی نیست و در نهایت منجر به موفقیت نمی شود بلکه مشاوره ترکیبی از مهارت های نرم و یک اخلاق کاری قوی است.
 • توسعه کار خود را به مشاور مدیریت بسپارید!توسعه کار خود را به مشاور مدیریت بسپارید!مشاور مدیریت کیست؟ این فرد چه مسئولیت هایی را برعهده دارد و به شما چه کمک هایی می کند؟ در واقع تمام افرادی که به عنوان مشاور مدیریت فعالیت می کنند به شما کمک خواهند کرد که بهبود کسب و کار خود را به راحتی انجام دهید. چگونه میتوان سازمان خود را به سوددهی بیشتری برسانید و چگونه میتوانید هزینه های خود را کاهش و در نهایت درآمد را افزایش دهید؟
 • مشاوره مدیریت فروش و بازاریابیمشاوره مدیریت فروش و بازاریابیمشاوره مدیریت فروش و بازاریابی:
  اطلاعات برای سازمان یک منبع جمعی است، و به اندازه سرمایه، کار و دانش اهمیت دارد و برای تصمیم گیری به کار می رود و از این رو کیفیت آن باید بالا باشد. مشاوره مدیریت در حوزه فروش و بازاریابی، به تاثیر اطلاعات در تصمیم گیری اذعان دارد و اثر اطلاعات کم کیفیت را بر عملکرد سازمان معکوس می داند. از طرف دیگر سازماندهی مطلوب افراد در هر سازمان از وظایف و فعالیت های مدیریت آن سازمان است. مشاوره مدیریت، اصول سازماندهی و ساختار مند کردن یک سازمان بر طبق نیازهای خاص سازمان را یک ضرورت اصلی میداند.
 • مشاوره مدیریت چیست و چه کارهایی را انجام می دهد؟مشاوره مدیریت چیست و چه کارهایی را انجام می دهد؟شما به عنوان مدیریت یک کسب و کار احتمالا بار زیادی را بر روی شانه-های خود احساس می¬کنید. نحوه مدیریت کسب و کار شما تعیین کننده اصلی موفقیت کاری شما می¬باشد است. پس در چنین شرایطی مشاوره مدیریت نقش مهمی در روند کاری شما ایفا می کند زیرا تعیین کننده ی مدیریت کارمندان شما، منابع مالی شرکت، نقشه راه کار تجاری، یا به طور کلی کارهای روزانه شما می باشد.
 • واقعیت های مشاوره مدیریتواقعیت های مشاوره مدیریتشاید شما با یک مشاور مدیریت ارتباط داشته و با مشاوره مدیریت آشنا باشید – و حتی می توانید با این عنوان دوستانی داشته باشید. آنها ممکن است از سفر ، مشتری ، ارائه و صفحات گسترده کارشان صحبت کنند ، اما ، خوب ، آنها واقعاً در تمام طول روز چه کاری انجام می دهند؟ چگونه نقش خود را ایفا می کنند؟ و از همه مهمتر ، آیا چنین شغلی برای شما می تواند مناسب باشد؟
 • با مشاوره فروش و بازاریابی، به اوج برسید!با مشاوره فروش و بازاریابی، به اوج برسید!یکی از مهم ترین بخش هایی که باید در کسب و کار خود به آن دقت کنید مشاوره فروش و بازاریابی است. اینکه شما بتوانید بیزینس خود را به عنوان یک کار موفق معرفی کنید در واقع به گسترش آن کمک خواهد کرد. هم اکنون بی از نیم قرن از زمانی که مشاوره فروش بازاریابی ایجاد شده است می گذرد و جهان کنونی بیش از پیش به این مفهوم نیاز دارد.
 • نقش برجسته مشاوره مدیریت شرکت فراکیفیت سیستم در تسخیر بازار فروشنقش برجسته مشاوره مدیریت شرکت فراکیفیت سیستم در تسخیر بازار فروششما می توانید با مشاوره مدیریت شرکت فراکیفیت سیستم در زمینه های مختلف زیادی از جمله مشاوره بازاریابی، مشاوره توسعه فروش، مشاوره مدیریت و سازمان دهی یافته فروش محصولات تولیدی شرکت خود به یکباره محصولات تولیدی خویش را در کمترین زمان ممکن به بالاترین سطح ممکن فروش در بازار رسانده و بازار را در تسخیر خویش درآورید. به همین منظور مشاوره مدیریت بسیار حائز اهمیت است.
 • مشاوره فروش و بازاریابی بر تاثیرگذاری تبلیغاتمشاوره فروش و بازاریابی بر تاثیرگذاری تبلیغاتیکی از روشهای شناساندن کالا یا محصول به مصرف کننده، تبلیغات است. مشاوره فروش و بازاریابی با تاکید بر تبلیغات صحیح، موجب رونق تجارت و افزایش سطح کیفیت کالا می شود. در بازاریابی بین الملل تبلیغات به عنوان یکی از پر قدرت ترین ابزارهای مدیریت بازاریابی است. شرکت ها به ویژه شرکت های چند ملیتی که در بازارهای بین المللی فعالیت دارند، سرمایه گذاریهای عمده ای در تبلیغات انجام می دهند. تبلیغات بازرگانی وسیله تسریع حرکت کالاها و خدمات از نقطه تولید به مصرف است.
 • مشاوره فروش و بازاریابی با هدف بهره وری مناسبمشاوره فروش و بازاریابی با هدف بهره وری مناسبمشاوره فروش و بازاریابی با هدف بهره وری مناسب، کاهش تداخل و تعارضات درون سازمانی، تعیین سود و فایده قابل انتظار و ارتقا سودآوری مجموعه و خدمات عارضه یابی انجام می شود.
  نگرش سیستمی بیان می دارد که جهان بر پایه مبانی استوار است که می توانید آن را در این مقاله بررسی نماییدو
 • بدست آوردن سهم بازار با استفاده از مشاور بازاریابی و فروشبدست آوردن سهم بازار با استفاده از مشاور بازاریابی و فروششرکت هایی که سهم کمی از کل بازار را در اختیار دارند، می توانند با یک مشاور فروش و بازاریابی حرفه ای به طور هوشمندانه جاهای خالی بازار و خلاء های بازار را شناسایی کنند و سودآوری زیادی به دست آورند.
  زیرا شرکت هایی که فعالیت خود را بر اساس تجربه و آگاهی مشاور فروش و بازاریابی پیش می برند سرانجام به قدری نسبت به مشتریان هدف خود آگاهی پیدا می کنند که توانایی برآورده ساختن نیازهای مشتریان را بیشتر از دیگر شرکت ها به دست می آورند. در نتیجه به خاطر همین مزیت اضافی شرکت های پر کننده ی خلاء، می توانند درصد قابل ملاحظه ای را به عنوان سود بر هزینه بیافزایند.
 • نقش ها و مسئولیت های مشاور بازاریابی و فروشنقش ها و مسئولیت های مشاور بازاریابی و فروشهنگامی که یک شرکت به تلاش هایی برای برون سپاری بازاریابی نیاز پیدا کرد، وقت آن است که با یک مشاور بازاریابی و فروش وارد مذاکره شود. مشاور بازاریابی و فروش یک مشاور خارج از سازمان یا شرکت است که برای ایجاد و اجرای استراتژی های بازاریابی با شرکت ها همکاری می کند.
 • یک تیم مشاوره بازاریابی و فروش در چه راستایی عمل می کند؟یک تیم مشاوره بازاریابی و فروش در چه راستایی عمل می کند؟کسب و کارهای مختلف بدون داشتن یک استراتژی بازاریابی منسجم و با دقت برنامه ریزی شده، وقت، پول و منابع تبلیغاتی، محتوا و خدمات خود را هدر می دهند. در ابتدای امر، یک استراتژی بازاریابی عالی نیاز به یک شیرجه عمیق در میان مخاطبان مورد هدف و رفتارهای آنها دارد. یک استراتژی کامل و جامع شامل آنالیز رقبا، اهداف قابل ردیابی برای همه کارزارها، و بهینه سازی مداوم است.
 • 4 گام مهم و ضروری برای اخذ ایزو4 گام مهم و ضروری برای اخذ ایزواستانداردهای بین المللی ابزارهای مهم استراتژیکی هستند که می¬توانند به شرکت شما در مقابله با برخی از چالش¬های پر فشار در بازار کمک کنند. در حالی که اخذ ایزو به سرمایه¬گذاری زمان، پول و همچنین تلاش کافی نیاز دارد، با این حال این امکان را به شما می¬دهد تا شرکتتان از فرآیندهای بهبود یافته و کنترل شده بهره ببرد و در عین حال اعتبار بیشتری را به مشتریان ارائه دهد.
 • گواهینامه ایزو درخواستی و مشاوره مدیریتگواهینامه ایزو درخواستی و مشاوره مدیریتاساس فعالیت هایی چون سیستم مدیریت یکپارچه، سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت زیست محیطی، سیستم مدیریت شکایات مشتریان، سیستم مدیریت دارایی، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، نشان صادراتی محصولات و سایر سیستم های مدیریتی و فروش و بازاریابی در حیطه جهانی تحت حمایت استاندارد شدن فعالیت ها و گواهینامه ایزو اعتبار پیدا می کنند.
 • بهره مندی از مشاوره گواهینامه ایزو به جهت افزایش فروش محصولات تولیدی خویشبهره مندی از مشاوره گواهینامه ایزو به جهت افزایش فروش محصولات تولیدی خویششما می توانید با مشاوره گواهینامه ایزو از شرکت فراکیفیت سیستم در زمینه های مختلفی از جمله مشاوره توسعه فروش، مشاوره بازاریابی و مشاوره نمودارهای سازمانی، محصولات تولیدی شرکت خویش را تا حد زیادی افزایش داده و راه صد ساله را یک شبِ می توانند طی کنند و به سودآوری های هنگفتی دست یابند. بنابراین مشاوره در این زمینه می تواند شما را بسیار در مسیر شغلی خویش راهنمایی کند.
 • ضرورت أخذ گواهینامه ایزو به جهت استانداردسازی محصول و اعتمادسازی مشتریان به آن هاضرورت أخذ گواهینامه ایزو به جهت استانداردسازی محصول و اعتمادسازی مشتریان به آن هادر راستای استانداردسازی محصولات مختلف تولیدی هر شرکت و سازمانی می تواند با دریافت گواهینامه ایزو به عنوان یک گواهینامه بسیار معتبر در سطح جهانی کیفیت و کارایی محصولات تولیدی خویش را به رخ همگان کشانده و به این منظور سبب اعتمادسازی طیف وسیعی از مشتریان به این نوع از محصولات تولیدی شوند و آن ها را به سمت و سوی خویش متمایل سازند. ایزو 9001 مرسوم ترین گواهینامه است.
 • آنچه باید درباره گواهینامه ایزو بدانیدآنچه باید درباره گواهینامه ایزو بدانیدگواهینامه ایزو برای نشان دادن این است که محصول و یا خدمات ارائه شده انتظارات مشتریان را برآورده می کند. این نوع گواهینامه ابزاری مفید برای افزایش اعتبار برند مورد نظر است. برای برخی از صنایع ، صدور گواهینامه یک الزام قانونی یا قراردادی است.
 • استاندارد گواهینامه ایزو 9001 چیست؟استاندارد گواهینامه ایزو 9001 چیست؟گواهینامه ایزو 9001 استاندارد بین المللی برای یک سیستم مدیریت کیفیت (“QMS”) است. برای تأیید استاندارد این نوع گواهینامه ، یک شرکت باید الزامات مندرج در استاندارد گواهینامه ایزو 9001 را رعایت کند. این نوع استاندارد برای سازمان ها کاربرد دارد، آنها با استفاده از این نوع گواهینامه ایزو 9001 محصولات و خدماتی که نیاز مشتری را برآورده می کنند را به بهترین وجه نشان می دهد.
 • گواهینامه ایزو 14001 چیست و در چه راستایی عمل می کند؟گواهینامه ایزو 14001 چیست و در چه راستایی عمل می کند؟ سری استانداردهای گواهینامه ایزو 14000 با تمرکز بر روی موضوعات مرتبط با محیط زیست، زمینه¬ی مناسبی را در سازمان ها و کسب و کارهای مختلف برای درک بهتر مسائل محیط زیستی بوجود آورده است. این امر موجب شده که سازمان ها برای حفظ رویکردهای همسو با محیط زیست از روش های متفاوتی در طرح ریزی، اجرا و کنترل فرآیندها استفاده نمایند.
 • گواهینامه ایزو چیست و چه کاربردی دارد؟گواهینامه ایزو چیست و چه کاربردی دارد؟گواهینامه ایزو یک استاندارد بین المللی است که تضمین می کند همه ی محصولات و خدمات به شکل ایمن، مطمئن و با کیفیت خوب ارائه می شوند. این استانداردها در واقع ابزارهای استراتژیکی هستند که استفاده از آنها در اهداف کسب و کاری موجب کاهش هزینه، خطا و افزایش بهره وری می گردد.
 • از گواهینامه ایزو چه میدانید؟از گواهینامه ایزو چه میدانید؟همانطور که میدانید امروزه عده بسیاری در تلاش هستند تا بتوانند برای صنایع و تولیدات خود گواهینامه ایزو را دریافت کنند. در این بین شاید بهتر باشد که با این گواهینامه آشنا شوید. این سازمان در ابتدا ب نام International Standard Association در سال 1926 تاسیس شده است. البته جالب است بدانید که با اینکه این شرکت هم توانست به دستاوردهای مهمی در این زمینه دست پیدا کند اما در سال 1942 تعطیل شد.
 • لزوم پای بندی به گذراندن مراحل مختلف دریافت گواهینامه ایزولزوم پای بندی به گذراندن مراحل مختلف دریافت گواهینامه ایزو کلیه شرکت های تولیدی می بایست مراحل مختلفی را در راستای دریافت گواهینامه ایزو طی کرده تا در نهایت بتوانند با دریافت این گواهینامه از یک مرجع رسمی و مورد تأیید دولت شرکت تولیدی خویش را در سطح کلانی معرفی کرده و دست به سودآوری های زیادی زده و به طور کلی گوی سبقت را در بازار از سایر رقبای خود ربوده تا فروشی بسیار وسیع برای خود رقم بزنند.
 • همه چیز درباره مشاوره گواهینامه ایزوهمه چیز درباره مشاوره گواهینامه ایزواستانداردهایی که توسط ایزو ایجاد می شوند در واقع برای ارتقا سطح کیفی زندگی هستند که تا بتوان کالاهایی که تولید شده اند را به صورت کاملا مفید به جامعه عرضه کنند. مشاوره گواهینامه ایزو به شما این امکان را خواهد داد که بتوانید از تمامی جهات مختلف کیفیت کسب و کار خود را مورد بررسی کنید.
 • نتایج برجسته و بسیار مفید مشاوره مدیریت در راستای دریافت گواهینامه ایزونتایج برجسته و بسیار مفید مشاوره مدیریت در راستای دریافت گواهینامه ایزواگر می خواهید همچون سایر شرکت های تولیدی، محصولات خود را با کیفیتی بالا به منصه فروش برسانید و با مدیریت و سازمان دهی شرکت یا سازمان خود دست به نتایجی بسیار مثمر به ثمر بزنید، لازم است از نکات برجسته و کارساز مشاوره مدیریت شرکت فراکیفیت سیستم به عنوان مجری اعطاءکننده گواهینامه ایزو به بهترین نحو ممکن بهره برده و آن ها را در شرکت خویش پیاده سازی نمایید.
 • راهکارهای ایجاد انگیزهراهکارهای ایجاد انگیزه کلیپ برایان تریسی برای ایجاد انگیزه در خود در زمان بی انگیزگی می توانید از این سه راهکار استفاده نمایید.
 • بهبود عملکرد مدیریتیبهبود عملکرد مدیریتیبرایان تریسی از روش هایی برای بهبود عملکرد رهیری در یک سازمان می گوید. این مورد برای مشاور مدیریت هم مناسب خواهد بود.
 • بررسی عوامل محیطی تاثیر گزار بر روی بازار محصولبررسی عوامل محیطی تاثیر گزار بر روی بازار محصولیکی از مواردی که برای تدوین ایترانژی های بازاریابی و فروش محصولات و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد عوامل محیطی 5 گانه است که در کلیپ زیر بر وی آن بررسی شده است .
 • مهارت های مدیریتیمهارت های مدیریتیرسیدن به سمت ها مدیریت ارشد سازمانی در افراد مختلف متفاوت است اما نیاز های آنان برای مهارت های مدیریتی تا حدود زیادی مشابه است .