مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان (BPR)

مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان

Business Process Reengineering

مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار (BPR)

بسیاری از ما شرکت های زیادی را دیده ایم یا دورادور می شناسیم که داستان موفقیت آنها به زمان های قبل بر می گردد . و این سازمانها با نبوغ فراوان پدری یا پدربزرگی بنا نهاده شده که یک مدیر ماندگار و خلاق و کارآفرین بوده است . 

قطعا بسیاری از ما هم شرکت ها و برندهای معتبری را دیده ایم که علیرغم بهره مندی از چنین موفقیت و اعتباری در گذشته بعد از گذشت چند دهه با پیر شدن یا از دست دادن بنیانگذار خود بمرور زمان چرخه عمر خود را به سرعت طی نموده و دیگر تاب رقابت با سایرین را ندارد . در این زمان در دوره بلوغ یک سازمان و در اوج قدرت و توانایی سازمان های بزرگ می بایست تلاش خود را برای ایجاد تغییرات برای حفظ موفقیت در آینده از طریق ایجاد یک سیستم نهادینه شده به کار بندند در غیر اینصورت تجربه نشان داده دیر یا زود با زوال و شکست مواجه خواهند شد . 

برای تجسم مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار یک پادشاهی بزرگ مثل هخامنشیان را در نظر بگیرید این امپراطوری بمرور زمان از استانداردهای بنیانگذار آن کوروش کبیر ، دورتر و دورتر شد تا جاییکه در زمان حمله اسکندر یکی از دلایل شکست ایرانیان نارضایتی و همکاری نکردن خود مردم برای دفاع از وطن بود . یا مثالی نزدیگتر و قابل لمس تر یک تیم فوتبال موفق را در نظر بگیرید که وابسته به بازکنان بزرگ خود می باشد و بعد از پیر شدن ستاره های خود در صورت عدم ایجاد تغییرات در فرآیندهای تاکتیکی خود دچار افت و شکست خواهد شد .

مهندسی مجدد فرایندهای تجاری (BPR) – تعریف ، مراحل و مثال ها

شرکت شما پیشرفت بزرگی دارد. شما به آسانی به اهداف می رسید ، اما روشی که شما به اهدافتان می رسید مشکل آنجاست. فرآیندهای کسب و کار نقش مهمی در پیش‌برد اهداف بازی می کنند ، اما به اندازه ای که شما می خواهید کارآمد نیستند.

مهندسی مجدد فرایندهای تجاری شامل طراحی مجدد اساسی فرآیندهای اصلی کسب و کار برای دستیابی به پیشرفت های چشمگیر در بهره وری ، چرخه زمانی  و کیفیت است. در مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار ، شرکت ها با یک ورق خالی کاغذ شروع می کنند و در فرآیندهای موجود تجدید نظر می کنند تا ارزش بیشتری را به مشتری ارائه دهند.

ایجاد تغییرات در فرآیند با رشد کسب و کار شما به دلیل عادات و سرمایه گذاری در روش های قدیمی ، سخت تر می شود. اما در واقعیت ، شما نمی توانید فرآیندها را بدون ایجاد تغییرات بهبود بخشید. فرآیندها باید با دقت مهندسی مجدد شوند زیرا آزمایشات و اشتباهات باعث سردرگمی زیادی می شود. 

بیشتر بخوانید : مشاوره توسعه کسب و کار

مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار (BPR) چیست؟

مهندسی مجدد فرایندهای تجاری ، طراحی مجدد بنیادی فرایندهای تجاری برای دستیابی به پیشرفت های چشمگیر در جنبه های مهم مانند کیفیت ، خروجی ، هزینه ، خدمات و سرعت است. مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار (BPR) با هدف کاهش هزینه های شرکت و فرایندهای اضافی در مقیاس بسیار بزرگ انجام شده است.

آیا مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار (BPR) با بهبود فرایندهای تجاری (BPI) یکسان است؟

در ظاهر ، BPR بسیار شبیه به بهبود روند کسب و کار (BPI) به نظر می رسد. با این حال ، تفاوت های اساسی وجود دارد که این دو را متمایز می کند. BPI ممکن است در مورد تغییر چند قانون در اینجا و آنجا باشد. اما مهندسی مجدد یک رویکرد بدون محدودیت است که به فراتر از مرزهای تعیین شده نگاه می کند و تغییرات لرزه ای را ایجاد می کند.

در حالی که BPI یک مجموعه افزایشی است که بر روی فرایندهای موجود برای بهبود آنها تمرکز می کند ، BPR به تصویر گسترده تری نگاه می کند. BPI بر خلاف اصل عمل نمی کند. تنگناهای فرآیند را مشخص کرده و تغییرات در عملکردهای خاص را توصیه می کند. وقتی BPI در حال اجرا است ، چارچوب فرآیند عمدتا ثابت می ماند. از سوی دیگر ، BPR قوانین موجود را رد می کند و اغلب از منظر مدیریت سطح بالا ، راهی غیرمتعارف را برای انجام مجدد فرایندها در پیش می گیرد.

BPI مانند ارتقاء سیستم اگزوز در ماشین پروژه شما است. مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار ، BPR در مورد تجدیدنظر در کل نحوه استفاده از اگزوز است.