مشاور توسعه کسب و کار

مشاور توسعه کسب و کار

هر کسب و کاری برای دوام و بقاء نیازمند انجام بروزآوری و توسعه کسب و کار خود می باشد . این بروزآوری می بایست توسط افرادی انجام شود که در حوزه های مختلف مرتبط با سازمان شما اعم از تولیدی یا خدماتی شناخت و تجربیات لازم اولیه را داشته باشند. این افراد را مشاور توسعه کسب و کار می نامند.

مشاوران توسعه سازمانی به مدیران ، بخش های منابع انسانی و مدیران اجرایی مشاوره ،  نظارت مستقیم  و راهنماهایی می دهند. این می تواند شامل به اشتراک گذاری استراتژی هایی برای بهبود کارایی ، افزایش درآمد و حفظ کارکنان با استعداد از طریق برنامه های توسعه باشد.

دیگران این مطلب را هم مطالعه کرده اند : ویژگی های مشاور مدیریت

شرح شغل مشاور توسعه کسب و کار: معرفی

شرح شغل مشاور توسعه کسب و کار باید با یک مقدمه جالب و چشم نواز شروع شود.

در اینجا ایده ای وجود دارد که این معرفی شرح شغل مشاور توسعه کسب و کار چگونه می تواند باشد:

ما به دنبال یک مشاور بلند همت توسعه کسب و کار هستیم تا به تیم ما بپیوندد! آیا شما فردی سخت کوش و خودگردان هستید که عاشق جستجوی راه حل هایی برای بهبود عملکرد کسب و کار هستید؟ اگر چنین است ، این شغل مشاور توسعه کسب و کار مناسب شماست!

دیگران این مطلب را هم مطالعه کرده اند : مشاوره مدیریت استراتژیک

شرح شغل مشاور کسب و کار: وظایف و مسئولیت های شغلی

شرح وظایف شغل مشاوره کسب و کار باید شامل وظایف و مسئولیت های زیر باشد:

طرح های کسب و کار را با عضویت و حساب اختصاصی خودش توسعه دهد

طراحی و توسعه استراتژی های بلند مدت و برنامه های توسعه ای

کمک و نظارت بر اجرای برنامه های پیشنهادی و استراتژی های موجود و توسعه استراتژی های جدید

آموزش، رهبری و نظارت بر اعضای تیم توسعه کسب و کار برای اطمینان از دستاوردهای پروژه

انجام تجزیه و تحلیل پیچیده به منظور پیدا کردن فرصت های بازار جدید

بررسی محصولات و خدمات موجود مقایسه آنها با رقبا

پیشنهاد اقداماتی برای بهبود و افزایش رضایت و وفاداری مشتریان

هماهنگی عملیات و فعالیت های مربوط به تجارت و معاملات کسب و کار

نظارت بر اجرای قراردادهای مختلف

ایجاد، تشویق و حفظ روابط بلند مدت با ذینفعان کلیدی و سهامدارن

ایجاد و ارائه یک گزارش دقیق برای مدیریت بالا 

دیگران این مطلب را هم مطالعه کرده اند : روشهای مختلف تحقیقات بازاریابی

شرح شغل مشاور توسعه کسب و کار: شرایط و مدارک شغلی

شرح شغل مشاور توسعه کسب و کار باید شامل الزامات و شرایط زیر باشد:

سابقه کار قبلی به عنوان مشاور توسعه کسب و کار بمدت (15-20) سال

کارشناسی ارشد در مدیریت بازرگانی یا زمینه مرتبط مشابه

سابقه اثبات شده در ارائه راه حل های عملی

مهارتهای سازمانی و مدیریت زمان عالی

مهارتهای ارتباطی ، بین فردی و رهبری برجسته

مهارت ارائه عالی

متفکر منتقد و حل کننده مسائل