استاندارد ISO 22001:2005

گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۱ بر مبنای الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذائی تدوین و منتشر گردیده است . هدف از تدوین و انتشار این استاندارد افزایش ایمنی مواد غذایی از مزرعه تا سر سفره مصرف کنندگان می باشد. قبل از این استاندارد الزامات دیگری از جمله الزامات HACCP  که در واقع آنالیز حالات خرابی بالقوه در یک سیستم تولیدی خدماتی مرتبط با مواد غذایی بود وجود داشت . این الزامات بسیار تاثیر گزار و مهم بود بنحوی که سازمان جهانی استاندارد را محاب کرد تا درنهایت یک استاندارد بین المللی برای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی تدوین و منتشر نماید . 

گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۱ که بر مبنای الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی یا (Food Safety Management System) تدوین گردیده است در حال حاضر در واقع بر اساس و شالوده همان سیستم آنالیز حالات خرابی بالقوه است با این تفاوت که الزامات این استاندارد علاوه بر الزامات آنالیز حالات خرابی بالقوه موارد دیگری را نیز در خود جای داده است .

سوابق مواد غذایی شرکت فراکیفیت سیستم :

شرکت فراکیفیت سیستم در حوزه شرکت های تولید کننده مواد غذایی فعالیت های بسیار مناسبی انجام داده است که می توان از آن جمله افتخار همکاری با شرکت های معتبری همچون آب های معدنی دماوند ، نستله ، پارس مینو ، شرکت های آرد زرین خوشه هشتگرد ، آرد خوشه افشان ارومیه ، آرد سپید اکبری ، آرد زهره بناب ، آرد ممتاز تیریز ، آرد شانلی خوی ، میهن ، شرکت همای البرز ، … 

مزایای گواهینامه ۲۲۰۰۱:

– بهداشت در مواد غذائی ،اطمینان از سلامت مواد غذائی،اطمینان از بهداشتی بودن مراکز تولید، پخت، سرویس و توزیع مواد غذائی، اطمینان از رعایت بهداشت عمومی.
اعتبار دهی سازمان در مجامع داخلی و بین المللی.

کاربردهای ایزو ۲۲۰۰۱ 

گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۱ در بسیاری از موارد زیر کاربرد دارد:

– کلیه شرکتهای تولیدکننده مواد غذائی (تولید کننده مواد اولیه، تولید و پخت مواد غذائی)
– کلیه رستورانها.
– کلیه مراکز فرآوری فرآورده های دامی.
– کلیه مراکز فرآوری فرآورده های دریایی .
– کلیه کافی شاپها.
– کلیه مراکز عرضه کننده مواد غذائی(فروشگاههای زنجیره ای ، قنادی ها ، نانوائیها).
– کلیه شرکتهای حمل و نقل و توزیع مواد غذائی.
– کلیه کتریتگ هواپیمائیها.
– انبارهای نگهداری موادغذائی (انبارهای سرد و انبارهای عادی)