ISO10004:2012

گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴ استانداردی برای افزایش و ارتقاء رضایتمندی مشترییان سازمان هاست. این استاندارد برای سازمان ها خطوط راهنمایی را برای افزایش میزان رضایتمندی مشتریان و کارفرمایان ایجاد می نماید.یک شعار انگلیسی می گوید : “Customer is king” که بدین معنی است که مشتری پادشاه است . ما باید تمام تلاش خود را برای رضایت مشتری از خدمات و محصولات قابل ارائه خود بنماییم.

هر شرکت صادر کننده گواهینامه ایزو می تواند بر اساس ارزیابی و شناخت سیستم های سازمان ها بر اساس انجام یک ممیزی درون سازمانی به این نتیجه برسد که آیا سازمان مورد نظر شرایط  اخذ گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴ را دارد یا خیر؟

برای صدور این نوع گواهینامه تایید شرکت صدور گواهینامه (Certification Body) کافیست (Non accredit).

مزایای گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴

بقاء هر سازمان و بنگاه اقتصادی در توانمندی در جذب مشتریهای جدید و حفظ مشتریان قبلی خود می باشد یک استاندارد بین المللی است که سازمان ها با دریافت آن به مشتریان خود نشان می دهند که مشتری چقدر برای آنها حائز اهمیت است. گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴ این استاندارد مبنایی برای ایجاد و اثبات وجود چنین سیستمی در هر سازمان می باشد. احتمالا بدانید که جذب یک مشتری جدید برای هر سازمانی هزینه ای بسیار سنگین تر از حفظ مشتری های قبلی سازمان دارد. بسیاری از سازمان ها نیز کاری به دریافت تاییدیه این استاندارد ندارند و صرفا برای خودشان مهم است که این استاندارد را پیاده سازی نمایند.

کاربردگواهینامه ۱۰۰۰۴

هر سازمانی برای اینکه بتواند استمرار فروش محصولات و یا خدمات خود را در بستر زمان تضمین نماید نیازمند ایجاد یک سیستم زنجیره ای برای افزایش رضایتندی مشتریان می باشد . گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴ یک استاندارد بین المللی است که سازمان ها با دریافت آن به مشتریان خود نشان می دهند که مشتری چقدر برای آنها حائز اهمیت است. دامنه کاربرد این استاندارد بین المللی در کلیه شرکتهای تولیدی و خدماتی و حتی فروشگاههای بزرگ است.