ISO10004:2012

گواهینامه ایزو 10004 استانداردی برای افزایش و ارتقاء رضایتمندی مشترییان سازمان هاست. این استاندارد برای سازمان ها خطوط راهنمایی را برای افزایش میزان رضایتمندی مشتریان و کارفرمایان ایجاد می نماید.یک شعار انگلیسی می گوید : “Customer is king” که بدین معنی است که مشتری پادشاه است . ما باید تمام تلاش خود را برای رضایت مشتری از خدمات و محصولات قابل ارائه خود بنماییم.

هر شرکت صادر کننده استاندارد ایزو می تواند بر اساس ارزیابی و شناخت سیستم های سازمان ها بر اساس انجام یک ممیزی درون سازمانی به این نتیجه برسد که آیا سازمان مورد نظر شرایط  اخذ گواهینامه ایزو 10004 را دارد یا خیر؟

برای صدور این نوع گواهینامه تایید شرکت صدور گواهینامه (Certification Body) کافیست (Non accredit).

مزایای گواهینامه ایزو 10004

بقاء هر سازمان و بنگاه اقتصادی در توانمندی در جذب مشتریهای جدید و حفظ مشتریان قبلی خود می باشد یک استاندارد بین المللی است که سازمان ها با دریافت آن به مشتریان خود نشان می دهند که مشتری چقدر برای آنها حائز اهمیت است.

گواهینامه ایزو 10004 این استاندارد مبنایی برای ایجاد و اثبات وجود چنین سیستمی در هر سازمان می باشد. احتمالا بدانید که جذب یک مشتری جدید برای هر سازمانی هزینه ای بسیار سنگین تر از حفظ مشتری های قبلی سازمان دارد. بسیاری از سازمان ها نیز کاری به دریافت تاییدیه این استاندارد ندارند و صرفا برای خودشان مهم است که این استاندارد را پیاده سازی نمایند.

کاربردگواهینامه 10004

هر سازمانی برای اینکه بتواند استمرار فروش محصولات و یا خدمات خود را در بستر زمان تضمین نماید نیازمند ایجاد یک سیستم زنجیره ای برای افزایش رضایتندی مشتریان می باشد . گواهینامه ایزو 10004 یک استاندارد بین المللی است که سازمان ها با دریافت آن به مشتریان خود نشان می دهند که مشتری چقدر برای آنها حائز اهمیت است. دامنه کاربرد این استاندارد بین المللی در کلیه شرکتهای تولیدی و خدماتی و حتی فروشگاههای بزرگ است.