گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲:

سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان با گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲ یک استاندارد بین المللی است که ثابت می نماید سازمان شما نسبت به رسیدگی به شکایات و نظرات مشتریان و کارفرمایان خود بسیار حساس است . این استاندارد یک سیستم شناخته شده است و هر شرکت صدور گواهینامه می تواند بر اساس ارزیابی خود از سازمان شما نسبت به ثبت و صدور این گواهینامه اقدام نماید(Non accredit).

فرآیند رسیدگی به شکایات مشتریان یا کارفرمایان یک فرآیند بسیار مهم در راستای جلب رضایت مشتری می باشد که در بسیری از سازمان ها بصورت سلیقه ای و یا بدون هیج راهنمایی صورت می گیرد این استاندارد بین المللی با صدور گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲ ثابت می نماید که سازمان ها برای رسیدگی به شکایات مشتریان خود از یک سیستم مشخص و متمایز تبعیت می کنند. این استاندارد بین المللی یکی از مواردی است که می تواند به هدف نهایی سازمان در زمینه وفادارسازی مشتریان جامه عمل بپوشاند .

اهمیت گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲:

همانطور که می دانید دوام و بقاء هر سازمانی در گرو اهمیت و ارزشی است که برای مشتریان خود ایجاد می نماید ( مگر در سازمان های انحصاری دولتی که مشتری مجبور به استفاده از خدمات و محصولات آنها می باشد) پیاده سازی و اخذ گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲ هر سازمان ی را برای رسیدن به این مقصود کمک و راه را برابیش هموار می نماید.

 

مزایای ایزو ۱۰۰۰۲:

از مزایای گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲ می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• توسعه وفاداری و در نتیجه حفظ مشتری اجرای این سیستم مدیریت، توانایی شرکت در حفظ وفاداری مشتریان افزایش خواهد داد.

• اعتبار برند پیاده سازی سیستم به سهامداران نشان می دهد که سازمان نسبت به مراقبت از مشتری و رسیدگی، تحلیل و بررسی شکایات تعهد واقعی دارد.

• کارآیی عملی کسب گواهینامه، نشان دهنده یک رویکرد با ثبات در رسیدگی به شکایات مشتری است، و سازمان را قادر می سازد ریشه شکایت را پیدا کرده و از بین ببرید. این کار همچنین باعث بهبود مستمر در سازمان خواهد شد.

دامنه کاربرد ایزو ۱۰۰۲:

کلیه شرکتهای تولیدی و خدماتی و حتی فروشگاههای بزرگ .