گواهینامه ایزو 45001:2018

گواهینامه OHSAS 18001 در واقع یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای است که در حال حاضر با گواهینامه ایزو 45001 در سازمان جهانی استاندارد ایزو جایگزین گردیده است . این استاندارد برای شناسایی ، طبقه بندی و پایش و اندازه گیری ریسک های ایمنی و خسارات مالی و جانی مربوط به کلیه طرف های ذینفع در یک سازمان می باشد.

طرفهای ذینفع (Interested Parties)

طرف های ذینفع در یک سازمان شامل : کارکنان ، سهامداران ، پیمانکاران ، همسایه ها ، مشتریان و کارفرمایان ، تامین کنندگان ، سازمان های مرتبط با فعالیت سازمان و … می باشند.

گواهینامه OHSAS 18001 به قدری مناسب و کاربردی بود که در نهایت سازمان جهانی استاندارد را مجاب کرد تا برای موضوع ایمنی و بهداشت شغلی در سازمان ها یک استاندارد بین المللی با گواهینامه ایزو 45001 را تدوین و منتشر نماید. اگر شما صاحب یک کسب و کار تولیدی بوده باشید حتما می دانید که در بسیاری از موارد بدلیل عدم رعایت موارد ایمنی اتفاقات جبران ناپذیری اعم از جانی یا مالی برای خود فرد یا سایرین افتاده است . در این زمان دیگر افسوس و آه فایده ای نخواهد داشت و تازه سازمان متوجه خواهد شد که چه ریسک و خطر بزرگی را متحمل شده است که دیگر برای فهمیدن دیر است.

مزایای گواهینامه ایزو 45001

گواهینامه ایزو 45001 به سازمان ها کمک می کند تا نسبت به شناسایی اینگونه ریسک ها قبل از انکه اتفاقی بیفتد اقدام نموده و مواردی که دارای رسک های بیشتری هستند را شناسایی و مورد ارزیابی دقیق و موشکافانه بصورت دوره ای قرار دهد . و برای مواردی که ممکن است اتفاق ناگوار و پیش بینی نشده ای بیفتد پاره ای بیندیشد.بهنوان مثال در صورت بروز سیل یا زلزله یا آتش سوزی مح های خروجی و مسئولیت هر یک از پرسنل چیست؟ سازمان های مرتبط مثل آتش نشانی و اورژانس توسط چه کسی و با چه ضوابطی اطلاع رسانی شوند.

– فرهنگ ایمنی سازمان ارتقاء می یابد.
– بهبود کارائی و در نتیجه کاهش حوادث و زمان توقف تولید.
– کنترل بیشتر مخاطرات و کاهش مخاطرات از طریق ایجاد اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و تفویض اولویتها.
-اظهار انطباق با قوانین.
– افزایش اعتبار شما بعلت ایمنی و بهداشت شغلی.
– کاهش هزینه های بیمه .
– بخش اساسی از یک استراتژی پایدار.
– نشان دادن مسئولیت و تعهدات شما در قبال حفاظت از نیروی انسانی، دارائیها و کارخانه.
– تشویق و ترغیب سازمان به ایجاد ارتباطات داخلی و خارجی مؤثرتر.
– برنده شدن در قراردادهای تجاری.
– اعتبار دهی سازمان در مجامع بین المللی.

کاربرد گواهینامه ایزو 45001

کلیه شرکتهای ساختمانی ، تولیدی ، پیمانکاری ، مشاوره ، پالایشگاهی و … قابلیت کارگیری این سیستم دارند.

گواهینامه ایزو 45001

در سازمان جهانی استاندارد ISO کمیته هایی برای هر یک از زمینه های استاندارد مانند کیفیت ، محیط زیست ، ایمنی مواد غذایی و … وجود دارد که مسئولیت تدوین استانداردهای مرتبط با هر یک از این فعالیت ها را بر عهده دارد .مدت ها بود که فقدان یک استاندارد مدیریت بین المللی در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی در سازمان جهانی استاندارد خالی بود و نیاز آن در صنایع مختلف حس می شد.

در این زمینه شرکت ها از الزامات غیر استاندارد کاربردی مانند HSE,OHSAS استفاده می کردند که استاندارد ایزو نبود در سال 2018 بالاخره استاندارد ایمنی دارای گواهینامه ایزو 45001 در سازمان جهانی استاندارد تدوین و منتشر شد . در حال حاضر معتبرترین الزام برای بکارگیری در شرکت ها این استاندارد در زمینه مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی می باشد که شرکت ها می توانند آن را بکار بگیرند.