برخی از گروه های کاری که از سال 1376 تا کنون افتخار همکاری با آنان را داشته ایم را در زیر می بینید:
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
مهندسین مشاور
اعضاء جامعه مهندسان مشاور کشور
شهرداری تهران
شهرداری تهران
شرکت ملی گاز ایران
شرکت ملی گاز ایران
سازمان بنادر و دریانوردی
سازمان بنادر و دریانوردی
پالایش و پخش فرآورده های نفتی
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
ساپکو ایران خودرو
شرکت ساپکو ایران خودرو
سازه گستر سایپا
سازه گستر سایپا
شرکت نستله
شرکت نستله (NestleWaters)
مینو
شرکت پارس مینو
فهرست برخی از شرکت هایی که با ما همکاری داشته اند را در زیر می بینید: