صفحه فرود خدمات قابل ارائه

خدمات قابل ارائه در شرکت فراکیفیت سیستم :

در حوزه مشاوره مدیریت

 • تدوین امکان سنجی برای راه اندازی یک شرکت یا محصول / خدمت جدید بهمراه تدوین طرح تجاری 
 • تدوین مدل کسب و کار برای روشن شدن موضوع فعالیت در شروع راه اندازی یا در حین کار برای ارائه یک نقشه راه کاری
 • عارضه یابی دورنی سازمان 
 • تدوین نمودار سازمانی و شرح وظایف و نیازمندی های شغلی 

در حوزه مشاوره بازاریابی و فروش :

 • شناسایی بازارهای هدف 
 • شناسائی گروه مخاطب 
 • ارائه برنامه و تدوین کمپین های بازاریابی با توجه به بودجه 
 • هدفگذاری مناسب برای میزان و نوع فروش محصولات / خدمات
 • برندینگ و استفاده از روش های مناسب جهت تبلیغات 

در حوزه گواهینامه ایزو:

 • ارزیابی اولیه وضعیت شرکت 
 • آموزش و مستندسازی 
 • اجرای سیستم و ممیزی داخلی 
 • ممیزی شرکت صادر کننده گواهینامه 

در حوزه امور مالی :

 • برآورد و تدوین درخت محصول و BOM
 • برآورد قیمت تمام شده محصولات 
 • ایجاد ،اصلاح و بهبود سرفصل های مالی
 • انجام امور مالی و مالیاتی

نیاز به کمک دارید؟

تمایل به استفاده از خدمات ما یا مشاوره دارید؟